Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
גביע חני גלברט 2019 (ב) - HANDICAP
מושב 4 מתוך 7 תאריך: 24/06/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 9.05
מנהל תחרות: עמית אסף

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אמדור דוד - גילדין אלכסנדר 59.46 40960 41118 9 לא חבר בהתאגדות
2 שפיר רוחמה - הלמר יהושע 57.47 19419 41644 7 קריות
3 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 57.16 13809 8193 6 לא חבר בהתאגדות
4 זהבי יוסף - למדן אורי 55.42 13806 21916 4 קריות/ לא חבר בהתאגדות
5 גונן שרה - שטרן ורד 51.56 5363 24290 4 לא חבר בהתאגדות /קריות
6 בליצבלאו ויקי - דוד דינה 49.54 16105 8274   קריות
7 שניידר מיכאל - שניידר טובה 46.55 4525 11949   קריות
8 בן עוזיון מלכה - בן עוזיון מרדכי 45.02 7776 11202   קריות/ לא חבר בהתאגדות
9 גונן אוה - ולדמן שרה 44.55 3053 4266   לא חבר בהתאגדות
10 הספל ראובן - לוי אנה 42.99 19417 19412   לא חבר בהתאגדות /קריות
11 כהן יהודית - אביזמר פני 39.99 14043 5090   קריות