Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
גביע חני גלברט 2019 (ב) - HANDICAP
מושב 6 מתוך 7 תאריך: 08/07/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 8.65
מנהל תחרות: עמית אסף

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אמדור דוד - גילדין אלכסנדר 65.3 40960 41118 8 לא חבר בהתאגדות
2 כהן אברהם - בונשטיין מנחם 60.3 4292 8193 6 לא חבר בהתאגדות
3 סורס אגי - שיינר חנה 56.37 24242 15248 5 קריות/ לא חבר בהתאגדות
4 גונן אוה - ולדמן שרה 55.14 3053 4266 4 לא חבר בהתאגדות
5 זהבי יוסף - למדן אורי 52.62 13806 21916 3 קריות/ לא חבר בהתאגדות
6 שפיר רוחמה - הלמר יהושע 50.55 19419 41644 3 קריות
7 שניידר מיכאל - שניידר טובה 47.3 4525 11949   קריות
8 מלמד רות - דוד דינה 45.7 14117 8274   קריות
9 הספל ראובן - לוי אנה 33.55 19417 19412   לא חבר בהתאגדות /קריות
10 כהן יהודית - אביזמר פני 33.16 14043 5090   קריות