Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
גביע חני גלברט 2019 (ב)
מושב 7 מתוך 7 תאריך: 15/07/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 8.70
מנהל תחרות: עמית אסף

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גונן אוה - ולדמן שרה 64.58 3053 4266 8 קריות
2 שניידר מיכאל - שניידר טובה 60.42 4525 11949 6 קריות
3 הספל ראובן - לוי אנה 55.73 19417 19412 5 קריות
4 שפיר רוחמה - הלמר יהושע 55.21 19419 41644 4 קריות
5 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 49.48 13809 8193   קריות
6 אמדור דוד - גילדין אלכסנדר 46.35 40960 41118   קריות
6 זהבי יוסף - למדן אורי 46.35 13806 21916   קריות
8 בוימל דבורה - שטרן ורד 44.27 13904 24290   קריות
9 בן עוזיון מלכה - בן עוזיון מרדכי 40.63 7776 11202   קריות
10 כהן יהודית - אביזמר פני 36.98 14043 5090   קריות