Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
גביע חני גלברט 2019 (ב) - HANDICAP
מושב 7 מתוך 7 תאריך: 15/07/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 8.70
מנהל תחרות: עמית אסף

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גונן אוה - ולדמן שרה 61.93 3053 4266 8 לא חבר בהתאגדות
2 הספל ראובן - לוי אנה 58.58 19417 19412 6 לא חבר בהתאגדות /קריות
3 שניידר מיכאל - שניידר טובה 58.27 4525 11949 5 קריות
4 שפיר רוחמה - הלמר יהושע 56.31 19419 41644 4 קריות
5 אמדור דוד - גילדין אלכסנדר 49.7 40960 41118   לא חבר בהתאגדות
6 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 48.08 13809 8193   לא חבר בהתאגדות
7 זהבי יוסף - למדן אורי 47.95 13806 21916   קריות/ לא חבר בהתאגדות
8 בוימל דבורה - שטרן ורד 43.37 13904 24290   קריות
9 בן עוזיון מלכה - בן עוזיון מרדכי 38.98 7776 11202   קריות/ לא חבר בהתאגדות
10 כהן יהודית - אביזמר פני 36.83 14043 5090   קריות