Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
גביע אורה קוטינגר (ב)
מושב 3 מתוך 7 תאריך: 05/08/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 9.36
מנהל תחרות: עמית אסף

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי אנה - הספל ראובן 65.03 19412 19417 9 קריות
2 גונן אוה - ולדמן שרה 59.38 3053 4266 7 קריות/ לא חבר בהתאגדות
3 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 58.78 13809 8193 6 קריות
4 אקמן טובה - שפיר רוחמה 55.95 10598 19419 5 לא חבר בהתאגדות /קריות
5 סורס אגי - שיינר חנה 55.60 24242 15248 4 קריות
6 בוימל דבורה - שטרן ורד 54.17 13904 24290 3 קריות
7 למדן אורי - זהבי יוסף 52.83 21916 13806 2 קריות
8 כהן יהודית - מרקוביץ רחל 43.45 14043 16327   קריות/ לא חבר בהתאגדות
9 אופן מרדכי - יונה ברטה 41.22 19399 9646   לא חבר בהתאגדות
10 מלמד רות - דוד דינה 38.15 14117 8274   קריות
11 בן עוזיון מלכה - בן עוזיון מרדכי 25.74 7776 11202   קריות/ לא חבר בהתאגדות