Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
גביע אורה קוטינגר (ב)
מושב 5 מתוך 7 תאריך: 19/08/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 8.90
מנהל תחרות: עמית אסף

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 61.98 13809 8193 8 קריות
2 שניידר מיכאל - שניידר טובה 55.73 4525 11949 6 קריות
3 גונן אוה - ולדמן שרה 55.21 3053 4266 5 קריות/ לא חבר בהתאגדות
4 בן עוזיון מלכה - בן עוזיון מרדכי 52.60 7776 11202 4 קריות/ לא חבר בהתאגדות
5 לוי אנה - הספל ראובן 51.56 19412 19417 3 קריות
6 גילדין אלכסנדר - אמדור דוד 47.92 41118 40960   קריות
7 אופן מרדכי - יונה ברטה 46.88 19399 9646   לא חבר בהתאגדות
8 בוימל דבורה - שטרן ורד 45.83 13904 24290   קריות
9 דוד דינה - אביזמר פני 41.67 8274 5090   קריות
10 כהן יהודית - מרקוביץ רחל 40.63 14043 16327   קריות/ לא חבר בהתאגדות