Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
גביע אורה קוטינגר (ב)
מושב 6 מתוך 7 תאריך: 26/08/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 8.83
מנהל תחרות: עמית אסף

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גונן אוה - ולדמן שרה 59.58 3053 4266 5 קריות/ לא חבר בהתאגדות
2 כהן יהודית - מרקוביץ רחל 59.17 14043 16327 4 קריות/ לא חבר בהתאגדות
3 בוימל דבורה - שטרן ורד 57.50 13904 24290 3 קריות
4 אקמן טובה - שפיר רוחמה 52.08 10598 19419 3 לא חבר בהתאגדות /קריות
5 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 46.25 13809 8193   קריות
6 למדן אורי - זהבי יוסף 25.42 21916 13806   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי אנה - הספל ראובן 53.75 19412 19417 5 קריות
2 שניידר מיכאל - שניידר טובה 52.08 4525 11949 4 קריות
3 גילדין אלכסנדר - אמדור דוד 51.25 41118 40960 3 קריות
4 אופן מרדכי - יונה ברטה 49.58 19399 9646   לא חבר בהתאגדות
5 מלמד רות - דוד דינה 48.75 14117 8274   קריות
6 סורס אגי - שיינר חנה 44.58 24242 15248   קריות