Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
גביע אורה קוטינגר (ב)
מושב 7 מתוך 7 תאריך: 02/09/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 9.08
מנהל תחרות: עמית אסף

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בוימל דבורה - שטרן ורד 66.57 13904 24290 10 קריות
2 אופן מרדכי - יונה ברטה 56.42 19399 9646 8 לא חבר בהתאגדות
3 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 55.71 13809 8193 6 קריות
4 לוי אנה - הספל ראובן 55.42 19412 19417 5 קריות
5 סורס אגי - שיינר חנה 51.42 24242 15248 4 קריות
6 שניידר מיכאל - שניידר טובה 49.52 4525 11949   קריות
7 אקמן טובה - שפיר רוחמה 49.33 10598 19419   לא חבר בהתאגדות /קריות
8 גילדין אלכסנדר - אמדור דוד 48.25 41118 40960   קריות
9 גונן אוה - ולדמן שרה 47.62 3053 4266   קריות/ לא חבר בהתאגדות
10 מלמד רות - דוד דינה 47.33 14117 8274   קריות
11 למדן אורי - זהבי יוסף 41.52 21916 13806   קריות
12 כהן יהודית - מרקוביץ רחל 40.48 14043 16327   קריות/ לא חבר בהתאגדות
13 בן עוזיון מלכה - בן עוזיון מרדכי 39.62 7776 11202   קריות/ לא חבר בהתאגדות