Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי שני בערב
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 05/08/19 סניף: רמת השרון מקדם: 14.32
מנהל תחרות: מינץ יעקב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ינון חגי - עצמון נורית 63.83 19139 19138 15 רמת השרון
2 מור מוטי - מור ליבי 61.17 14257 14258 12 רמת השרון
3 פז שרה - מזרחי יפה 59.47 8631 9032 9 רמת השרון
3 טל שחר עופר - ויגלר (גל) אורית 59.47 21323 15388 9 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
5 לבל טליה - גלברד מרדכי 56.82 10397 612 6 נהריה - לב הצפון
6 צמח כמי - שריבמן ויקטור 54.73 17976 19895 5 רמת השרון/פ"ת - ויצו
7 לבהר משה - פרולינגר איל 51.52 824 19940 4 ראשון לציון/השרון
8 פלג צבי - יוסף מוריס 49.62 6232 5479   רמת השרון
9 רסין רותי - אדיב יוסי 48.30 9040 416   רמת השרון
10 טמיר ניסן דליה - צפריר חיה 45.64 9151 9697   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
11 מזרחי נעמי - לוין אירית 45.08 1482 1386   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
12 טודרס בתיה - נחמיאס סימה 44.89 9428 17001   רמת השרון
13 חוף מלכה - צפריר יערי 43.94 5536 5512   רמת השרון
14 אדמון אסתר - אופיר אברהם 43.56 11019 10050   רמת השרון
15 פייזר הורסט - מודק אלברטו 42.99 1304 2586   רמת השרון
16 סלע יצחק - שניר חוה 39.96 3735 10043   רמת השרון
17 גולדפינגר חנה - טל סימונה 39.02 5511 5537   רמת השרון
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פרקש שמואל - איטאלי מרדכי 60.42 5496 5497 15 רמת השרון
2 דוד אליהו - בנימין סלביה 60.04 11385 10037 12 רמת השרון
3 ריפס סילביה - פרייד חיים 59.85 10105 13870 9 רמת השרון
4 זולקוב דניאלה - בן-אור יונינה 57.95 1392 1388 7 רמת השרון
5 אטס יצחק - נוה יאיר 56.82 10111 1326 6 רמת השרון
6 ירון אפרת - כץ נדב 55.11 41429 41428 5 לא חבר בהתאגדות
7 רוזן מיכאל - רוזן גבי 52.65 1078 1077 4 ת"א - כיכר המדינה
8 יוסף רחל - וכט רפאל 52.46 5478 3191 3 רמת השרון
9 פן אסתר - בורלא קלמי 51.52 5520 7658 2 רמת השרון
9 גרימברג יעקב - לוטרמן משה 51.52 16374 16057 2 רמת השרון/ת"א - אביבים
11 שלומי דדי - שראל צביקה 50.57 5534 16011 1 רמת השרון
12 קרן יוסף - אהרוני אמיר 49.62 7652 13468   רמת השרון
13 דנציגר אלכס - ורם מנחם 45.27 3258 6393   רמת השרון
14 מאיר דניאל - קן-דור מנשה 44.89 12931 14245   רמת השרון
15 שקד תלמה - ורם חיה 36.74 6376 8983   רמת השרון
16 קליין יעקב - מילנר חיה 33.33 21311 9800   פ"ת - אם המושבות
17 רובין דורית - כהן שמואל 31.25 22386 4938   סביון - קרית אונו/רמת גן - ברידג' 4 פאן