Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי שני בערב
מושב 3 מתוך 5 תאריך: 12/08/19 סניף: רמת השרון מקדם: 13.90
מנהל תחרות: מינץ יעקב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי דורית - חורב זאב ד"ר 65.15 40123 10389 11 רמת השרון
2 רסין רותי - אדיב יוסי 53.60 9040 416 9 רמת השרון
3 ריפס סילביה - פרייד חיים 53.41 10105 13870 7 רמת השרון
4 דוד אליהו - בנימין סלביה 52.84 11385 10037 6 רמת השרון
5 פז שרה - מזרחי יפה 51.14 8631 9032 5 רמת השרון
6 פלג צבי - יוסף מוריס 48.67 6232 5479   רמת השרון
7 סלע יצחק - שניר חוה 48.30 3735 10043   רמת השרון
8 פייזר הורסט - מודק אלברטו 47.73 1304 2586   רמת השרון
9 גולדפינגר חנה - טל סימונה 46.97 5511 5537   רמת השרון
10 מלצר זלמה - אלקיס צפורה 44.51 10160 13600   רמת השרון
11 צמח כמי - שריבמן ויקטור 44.32 17976 19895   רמת השרון/פ"ת - ויצו
12 פן אסתר - טודרס בתיה 43.37 5520 9428   רמת השרון
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גרימברג יעקב - מינץ יעקב 61.74 16374 175 11 רמת השרון
2 קרן יוסף - אהרוני אמיר 59.28 7652 13468 9 רמת השרון
3 לבהר משה - פרולינגר איל 56.63 824 19940 7 ראשון לציון/השרון
4 רובין דורית - כהן שמואל 55.11 22386 4938 6 סביון - קרית אונו/רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 פרקש שמואל - איטאלי מרדכי 54.92 5496 5497 5 רמת השרון
6 שגיב אירית - דורי צביה 52.08 15817 4507 4 נס ציונה/ת"א - בית הלוחם אפקה
7 אטס יצחק - נוה יאיר 50.00 10111 1326 3 רמת השרון
8 טל שחר עופר - ויגלר (גל) אורית 46.59 21323 15388   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
9 שקד תלמה - ורם חיה 45.45 6376 8983   רמת השרון
9 ירון אפרת - כץ נדב 45.45 41429 41428   לא חבר בהתאגדות
11 זולקוב דניאלה - בן-אור יונינה 38.07 1392 1388   רמת השרון
12 קליין יעקב - מילנר חיה 34.66 21311 9800   פ"ת - אם המושבות