Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי שני בערב
מושב 4 מתוך 5 תאריך: 19/08/19 סניף: רמת השרון מקדם: 14.00
מנהל תחרות: מינץ יעקב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פז שרה - מזרחי יפה 61.31 8631 9032 10 רמת השרון
2 ינון חגי - עצמון נורית 55.65 19139 19138 8 רמת השרון
3 דוד אליהו - בנימין סלביה 55.06 11385 10037 7 רמת השרון
4 זולקוב דניאלה - בן-אור יונינה 54.17 1392 1388 5 רמת השרון
4 קליין יעקב - מילנר חיה 54.17 21311 9800 5 פ"ת - אם המושבות
6 פייזר הורסט - מודק אלברטו 50.00 1304 2586 3 רמת השרון
7 סלע יצחק - שניר חוה 46.73 3735 10043   רמת השרון
8 טלפיר רנה - רובינשטיין אסתר 44.94 12258 12564   רמת השרון
9 מלצר זלמה - אלקיס צפורה 43.45 10160 13600   רמת השרון
10 טודרס בתיה - נחמיאס סימה 42.56 9428 17001   רמת השרון
11 עציון איתמר - אופיר אברהם 41.96 7666 10050   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קרן יוסף - אהרוני אמיר 56.25 7652 13468 10 רמת השרון
2 מאיר דניאל - קן-דור מנשה 55.65 12931 14245 8 רמת השרון
3 יוסף רחל - וכט רפאל 55.06 5478 3191 7 רמת השרון
4 אטס יצחק - נוה יאיר 51.79 10111 1326 5 רמת השרון
5 פרולינגר איל - ליבוביץ חיים 49.11 19940 14691   השרון/רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 שקד תלמה - ורם חיה 49.11 6376 8983   רמת השרון
7 סחר גדעון - גונצ'רובסקי יעקב 48.51 41299 13761   רמת השרון
8 דנציגר אלכס - ורם מנחם 47.92 3258 6393   רמת השרון
9 צמח כמי - שריבמן ויקטור 46.73 17976 19895   רמת השרון/פ"ת - ויצו
10 פלג צבי - יוסף מוריס 45.24 6232 5479   רמת השרון
11 לוי דורית - חורב זאב ד"ר 44.64 40123 10389   רמת השרון