Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי שני בערב
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 26/08/19 סניף: רמת השרון מקדם: 14.54
מנהל תחרות: מינץ יעקב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פז שרה - מזרחי יפה 62.63 8631 9032 11 רמת השרון
2 קליין יעקב - מילנר חיה 54.81 21311 9800 9 פ"ת - אם המושבות
3 נחום ארז - גיא חנה 54.71 22567 9306 7 ת"א - בית הלוחם אפקה
4 סלע יצחק - שניר חוה 54.52 3735 10043 6 רמת השרון
5 ריפס סילביה - פרייד חיים 54.17 10105 13870 4 רמת השרון
6 פלג צבי - יוסף מוריס 53.83 6232 5479 4 רמת השרון
7 גרימברג יעקב - מינץ יעקב 53.06 16374 175 3 רמת השרון
8 פייזר הורסט - מודק אלברטו 52.68 1304 2586 2 רמת השרון
9 מאיר דניאל - קן-דור מנשה 42.98 12931 14245   רמת השרון
10 פן אסתר - טודרס בתיה 42.08 5520 9428   רמת השרון
11 טל שחר עופר - ויגלר (גל) אורית 41.01 21323 15388   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
12 עציון איתמר - אופיר אברהם 32.14 7666 10050   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שקד תלמה - ורם חיה 63.10 6376 8983 11 רמת השרון
2 אלגרבלי פרוספר - מאיר אוריה 55.10 14386 16994 9 ראש העין - גל
3 קרן יוסף - אהרוני אמיר 54.04 7652 13468 7 רמת השרון
4 מזרחי נעמי - לוין אירית 52.81 1482 1386 6 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
5 כליף יערה - כליף אילנה 50.38 16304 11003 4 רמת השרון
6 ינון חגי - עצמון נורית 49.87 19139 19138   רמת השרון
7 יוסף רחל - וכט רפאל 46.56 5478 3191   רמת השרון
8 לוי דורית - חורב זאב ד"ר 46.09 40123 10389   רמת השרון
9 טמיר ניסן דליה - צפריר חיה 45.79 9151 9697   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
10 אטס יצחק - נוה יאיר 44.81 10111 1326   רמת השרון
11 דנציגר אלכס - ורם מנחם 41.62 3258 6393   רמת השרון