Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי שלישי ערב
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 06/08/19 סניף: הלוחם אפקה מקדם: 12.62
מנהל תחרות: מינץ יעקב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לביא נירה - בן נון אביבה 61.52 14641 19027 15 ת"א - אביבים
2 גביש יורם - לייפר רולנדה 58.33 9773 9888 12 לא חבר בהתאגדות
3 קרסו יעקב - נאמן אריה 57.87 6312 8734 10 ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
4 זמיר גורי - זומר יגאל 56.83 40655 6766 8 לא חבר בהתאגדות
5 לוין נעמי - לוין דני 56.66 7946 7947 6 לא חבר בהתאגדות
6 קוזיק סוניה - גולובי שרי 55.83 20776 12859 5 ת"א - כיכר המדינה/ לא חבר בהתאגדות
7 בירקנפלד רוני - שוורץ אבי 55.50 8391 423 4 רמת השרון
8 פין מלקולם - מצא שמואל 55.36 1336 19699 3 רמת השרון
9 כהן שמואל - עזורי איוון 52.58 4938 2425 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 ארצי מרגלית - בלס יהודית 51.72 3347 1187 2 ת"א - בית הלוחם אפקה
11 כסיף דפנה - לוסקי luניב 50.22 18218 13793 2 ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
12 לוטן אביבה - שלומי טובית 50.21 10802 11528 1 לא חבר בהתאגדות
13 ענבר ציפורה - חייט קלרה 46.87 4053 6954   רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
14 פולק ג'ו - לויתן שרה 46.37 23835 23836   ת"א - בית הלוחם אפקה
15 דוריס - יהושע 44.56 13-014 13-015   לא חבר בהתאגדות
16 פרחי לינה - בסן לינה 41.27 15050 7676   ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
17 פיק מיכל - בן-דוד לאה 37.94 7318 7319   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
18 מינסקי אסתר - מינסקי מנחם 34.91 16288 16289   לא חבר בהתאגדות
19 נאור אירית - אללוף אסתר 34.67 12215 19470   לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בלוך גלעד - שמואלי רן 62.59 15199 3112 15 רמת השרון
2 שכטר קרין - שכטר דב 61.74 9073 9074 12 ת"א - כיכר המדינה
3 צמח כמי - אלון אדל 56.70 17976 17028 10 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 גלברד מרדכי - לבל טליה 56.09 612 10397 8 נהריה - לב הצפון
5 פינקוביץ רבקה - שטרק איתי 55.87 10681 10670 6 רחובות/רמת השרון
6 בן בסט גלילה - עילם משה 54.42 12514 8972 5 ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
7 עצמון נורית - סדן נגה 54.06 19138 17024 4 רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
8 דורי ישראל - דורי צביה 51.60 4506 4507 3 ת"א - בית הלוחם אפקה
9 סיוני מרדכי - צווקר מריאנה 51.25 11418 2943 3 לא חבר בהתאגדות
10 ברוור נדב - בריפמן מיכאל 50.57 19510 2776 2 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - כיכר המדינה
11 בן אלי מיכל - כנעני משה צולי 49.09 24591 18903   ת"א - אביבים/רמת השרון
12 כהן שלמה - צפריר חיה 45.59 11268 9697   לא חבר בהתאגדות
13 רז בן-ציון - אגוזי אילן 45.41 4056 11420   לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
14 סחר יונה - שור יעקב 43.94 41919 41900   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
15 גלר אורי - בואנו יעקב 43.36 209 200   לא חבר בהתאגדות
16 נחום ארז - וינר שמואל 43.03 22567 19458   ת"א - בית הלוחם אפקה
17 זמיר יוסי - פורת גילה 41.86 41688 6096   לא חבר בהתאגדות
18 וולפיילר שרה - לבינסקי יעל 41.83 41638 18016   לא חבר בהתאגדות
19 שמלצר חנה - שמלצר יזהר 41.10 13705 24121   לא חבר בהתאגדות