Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי שלישי ערב
מושב 3 מתוך 5 תאריך: 13/08/19 סניף: הלוחם אפקה מקדם: 13.73
מנהל תחרות: מינץ יעקב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לבל טליה - לויתן שרה 64.21 10397 23836 15 נהריה - לב הצפון/ת"א - בית הלוחם אפקה
2 לביא נירה - צווייג יחזקאל 62.93 14641 13700 12 ת"א - אביבים
3 פרחי לינה - בסן לינה 60.76 15050 7676 10 ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
4 לוין נעמי - לוין דני 59.96 7946 7947 8 לא חבר בהתאגדות
5 בן בסט גלילה - עילם משה 55.66 12514 8972 6 ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
6 לוטן אביבה - שלומי טובית 54.46 10802 11528 5 לא חבר בהתאגדות
7 ארצי מרגלית - בלס יהודית 52.60 3347 1187 4 ת"א - בית הלוחם אפקה
8 גביש יורם - לייפר רולנדה 51.94 9773 9888 3 לא חבר בהתאגדות
9 סיוני מרדכי - צווקר מריאנה 51.78 11418 2943 3 לא חבר בהתאגדות
10 זמיר גורי - זומר יגאל 49.63 40655 6766   לא חבר בהתאגדות
11 בירקנפלד רוני - שוורץ אבי 49.34 8391 423   רמת השרון
12 ענבר ציפורה - חייט קלרה 49.31 4053 6954   רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
13 נאור אירית - אללוף אסתר 46.23 12215 19470   לא חבר בהתאגדות
14 קרסו יעקב - נאמן אריה 45.45 6312 8734   ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
15 פיק מיכל - בן-דוד לאה 43.30 7318 7319   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 דוריס - יהושע 42.92 13-014 13-015   לא חבר בהתאגדות
17 באני רחל - לבינסקי יעל 42.85 17371 18016   לא חבר בהתאגדות
18 בן שמואל אשר - ירון צבי 31.76 5160 2767   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
19 מינסקי אסתר - מינסקי מנחם 29.50 16288 16289   לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 נחום ניסים - אבידור יהודה 65.32 4558 6886 15 ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
2 גלברד מרדכי - פולק ג'ו 61.36 612 23835 12 נהריה - לב הצפון/ת"א - בית הלוחם אפקה
3 אגוזי נילי - אנטין דוד 61.09 11419 3524 10 ת"א - בית הלוחם אפקה
4 פין מלקולם - מצא שמואל 58.39 1336 19699 8 רמת השרון
5 לחובר יצחק - ויאלגוס פרלה 57.10 5398 23306 6 לא חבר בהתאגדות
6 לירן ינון - כץ פז 55.21 11122 23715 5 רמת גן - ברידג' 4 פאן/חיפה כרמל
7 עצמון נורית - סדן נגה 55.00 19138 17024 4 רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
8 ערמי רות - בר גילי 54.06 4512 6772 3 ת"א - כיכר המדינה/ לא חבר בהתאגדות
9 נחום ארז - וינר שמואל 51.37 22567 19458 3 ת"א - בית הלוחם אפקה
10 זמיר יוסי - פורת גילה 47.890 41688 6096   לא חבר בהתאגדות
11 סחר יונה - שור יעקב 47.886 41919 41900   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
12 גלר אורי - בואנו יעקב 45.51 209 200   לא חבר בהתאגדות
13 רז בן-ציון - אגוזי אילן 43.73 4056 11420   לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
14 כהן שמואל - עזורי איוון 42.29 4938 2425   רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 דורי ישראל - דורי צביה 41.45 4506 4507   ת"א - בית הלוחם אפקה
16 שמלצר חנה - שמלצר יזהר 38.71 13705 24121   לא חבר בהתאגדות
17 ברוור נדב - בריפמן מיכאל 38.18 19510 2776   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - כיכר המדינה
18 כסיף דפנה - לוסקי luניב 35.72 18218 13793   ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות