Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי שלישי ערב
מושב 4 מתוך 5 תאריך: 20/08/19 סניף: הלוחם אפקה מקדם: 14.72
מנהל תחרות: מינץ יעקב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גלברד מרדכי - פולק ג'ו 63.56 612 23835 18 נהריה - לב הצפון/ת"א - בית הלוחם אפקה
2 גלר אורי - בואנו יעקב 60.85 209 200 14 לא חבר בהתאגדות
3 פין מלקולם - מצא שמואל 60.33 1336 19699 11 רמת השרון
4 ויליטובסקי ראובן - כהן יוסי 59.31 2701 18280 9 ת"א - בית הלוחם אפקה
5 צמח כמי - אלון אדל 57.49 17976 17028 7 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 כליף אילנה - לבנה דורון 56.18 11003 9605 6 רמת השרון/רחובות
7 ארצי מרגלית - בלס יהודית 55.35 3347 1187 5 ת"א - בית הלוחם אפקה
8 דורי ישראל - דורי צביה 54.33 4506 4507 4 ת"א - בית הלוחם אפקה
9 לוין נעמי - לוין דני 53.01 7946 7947 3 לא חבר בהתאגדות
10 זולקוב דניאלה - שיראזי שושנה 51.98 1392 5801 2 רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
11 שכטר קרין - שכטר דב 50.31 9073 9074 2 ת"א - כיכר המדינה
12 גביש יורם - לייפר רולנדה 47.81 9773 9888   לא חבר בהתאגדות
13 לבל טליה - לויתן שרה 47.27 10397 23836   נהריה - לב הצפון/ת"א - בית הלוחם אפקה
14 קרסו יעקב - נאמן אריה 47.23 6312 8734   ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
15 באני רחל - בן-מיור אריה 45.64 17371 42489   לא חבר בהתאגדות /כ"ס - הדר
16 נחום ארז - וינר שמואל 43.85 22567 19458   ת"א - בית הלוחם אפקה
17 פרחי לינה - בסן לינה 42.92 15050 7676   ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
18 סדן יעל - בן שמואל אשר 42.00 10855 5160   ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
19 כהן שמואל - עזורי איוון 41.49 4938 2425   רמת גן - ברידג' 4 פאן
20 מינסקי אסתר - מינסקי מנחם 40.79 16288 16289   לא חבר בהתאגדות
21 נאור אירית - אללוף אסתר 40.29 12215 19470   לא חבר בהתאגדות
22 פיק מיכל - בן-דוד לאה 38.85 7318 7319   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מרקוס עידו - מרקוס עמירם 63.13 16571 13526 18 כפר סבא
2 שלומי טובית - חיות אבי 58.63 11528 5366 14 לא חבר בהתאגדות
3 זמיר גורי - זומר יגאל 58.23 40655 6766 11 לא חבר בהתאגדות
4 עצמון נורית - סדן נגה 58.13 19138 17024 9 רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
5 מוסקוביץ הקטור - הכרמלי עמליה 56.31 9130 8688 7 ת"א - אביבים
6 בלוך גלעד - שמואלי רן 55.91 15199 3112 6 רמת השרון
7 רז בן-ציון - אגוזי אילן 55.59 4056 11420 5 לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
8 אליהו סיגל - בראונשטיין יעל 53.67 17903 14651 4 ת"א - אביבים/ת"א - כיכר המדינה
9 כהן שלמה - צפריר חיה 50.65 11268 9697 3 לא חבר בהתאגדות
10 אגוזי נילי - אנטין דוד 50.10 11419 3524 2 ת"א - בית הלוחם אפקה
11 פינקוביץ רבקה - שטרק איתי 49.34 10681 10670   רחובות/רמת השרון
12 שמלצר חנה - שמלצר יזהר 46.91 13705 24121   לא חבר בהתאגדות
13 בן אלי מיכל - כנעני משה צולי 46.26 24591 18903   ת"א - אביבים/רמת השרון
14 טל שחר עופר - ויגלר (גל) אורית 46.06 21323 15388   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
15 סחר יונה - שור יעקב 45.74 41919 41900   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
16 נחום ניסים - אבידור יהודה 43.92 4558 6886   ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
17 לביא נירה - צווייג יחזקאל 43.56 14641 13700   ת"א - אביבים
18 זמיר גורי - צבעון אבי 42.82 40655 11859   לא חבר בהתאגדות
19 בן בסט גלילה - עילם משה 42.31 12514 8972   ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
20 לחובר יצחק - ויאלגוס פרלה 41.48 5398 23306   לא חבר בהתאגדות
21 סיוני מרדכי - צווקר מריאנה 41.46 11418 2943   לא חבר בהתאגדות