Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי שלישי ערב
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 27/08/19 סניף: הלוחם אפקה מקדם: 14.25
מנהל תחרות: מינץ יעקב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברוור נדב - בריפמן מיכאל 60.83 19510 2776 17 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - כיכר המדינה
2 ליפין סוזי - ליפין דוד 59.34 4923 4928 13 ת"א - אביבים
3 בירקנפלד רוני - שוורץ אבי 59.28 8391 423 11 רמת השרון
4 פיק מיכל - בן-דוד לאה 59.01 7318 7319 8 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 ארצי מרגלית - בלס יהודית 58.56 3347 1187 7 ת"א - בית הלוחם אפקה
6 צווייג יחזקאל - אלון הדסה 55.94 13700 7835 5 ת"א - אביבים
7 אליהו סיגל - בראונשטיין יעל 54.47 17903 14651 4 ת"א - אביבים/ת"א - כיכר המדינה
8 עצמון נורית - סדן נגה 53.35 19138 17024 3 רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
9 טל ריבה - לוין נעמי 52.27 8791 7946 3 השרון/ת"א - אביבים
10 כהן שמואל - עזורי איוון 52.06 4938 2425 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 קרסו יעקב - נאמן אריה 50.04 6312 8734 2 ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
12 בן בסט גלילה - עילם משה 47.91 12514 8972   ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
13 מינסקי אסתר - מינסקי מנחם 47.82 16288 16289   לא חבר בהתאגדות
14 גביש יורם - לייפר רולנדה 46.55 9773 9888   לא חבר בהתאגדות
15 פרחי לינה - בסן לינה 43.58 15050 7676   ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
16 וולפיילר שרה - לבינסקי יעל 43.34 41638 18016   לא חבר בהתאגדות
17 נאור אירית - אללוף אסתר 42.61 12215 19470   לא חבר בהתאגדות
18 זולקוב דניאלה - שיראזי שושנה 42.60 1392 5801   רמת השרון
19 צבעון אבי - כסיף דפנה 35.73 11859 18218   לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
20 דוריס - יהושע 34.89 13-014 13-015   לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מינץ יעקב - אנטין דוד 63.82 175 3524 17 רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
2 מרקוס עידו - מרקוס עמירם 58.66 16571 13526 13 כפר סבא
3 פלדבוי גיל - בקלצוק ארז 54.72 243 7115 11 רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 כליף אילנה - לבנה דורון 54.65 11003 9605 8 רמת השרון/רחובות
5 זמיר גורי - זומר יגאל 54.56 40655 6766 7 לא חבר בהתאגדות
6 בלוך גלעד - שמואלי רן 54.25 15199 3112 5 רמת השרון
7 רז בן-ציון - אגוזי אילן 53.87 4056 11420 4 לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
8 פין מלקולם - מצא שמואל 53.34 1336 19699 3 רמת השרון
9 גלר אורי - בואנו יעקב 52.37 209 200 3 לא חבר בהתאגדות
10 גלברד מרדכי - לבל טליה 50.49 612 10397 2 נהריה - לב הצפון
11 שמלצר חנה - שמלצר יזהר 50.44 13705 24121 2 לא חבר בהתאגדות
12 בן שמואל אשר - מורחי שולה 49.36 5160 13164   ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
13 פלמן גילה - פפיאן בן-יהודה קרינה 49.24 8132 15117   ת"א - בית הלוחם אפקה/ראשון לציון
14 לוטן אביבה - שלומי טובית 48.03 10802 11528   לא חבר בהתאגדות
15 נחום ארז - וינר שמואל 47.60 22567 19458   ת"א - בית הלוחם אפקה
16 צמח כמי - אלון אדל 45.17 17976 17028   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
17 לחובר יצחק - ויאלגוס פרלה 44.35 5398 23306   לא חבר בהתאגדות
18 סחר יונה - שור יעקב 42.91 41919 41900   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
19 כהן שלמה - צפריר חיה 39.83 11268 9697   לא חבר בהתאגדות
20 סיוני מרדכי - צווקר מריאנה 32.86 11418 2943   לא חבר בהתאגדות