Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי חמישי ערב אוגוסט
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 08/08/19 סניף: הלוחם אפקה מקדם: 14.04
מנהל תחרות: מינץ יעקב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אגוזי נילי - אגוזי אילן 62.84 11419 11420 16 ת"א - בית הלוחם אפקה
2 בנימין סלביה - דוד אליהו 61.60 10037 11385 13 רמת השרון
3 גיא חנה - לויתן שרה 59.31 9306 23836 11 ת"א - בית הלוחם אפקה
4 ירון צבי - עילם משה 56.17 2767 8972 8 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - בית הלוחם אפקה
5 טל אלה - סבו אהובה 54.56 9215 708 7 ת"א - בית הלוחם אפקה
6 ובר רביב - אטס תמר 52.01 10991 10112 5 רמת השרון
7 גולובי שרי - קוזיק סוניה 51.31 12859 20776 4 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - כיכר המדינה
8 רוטשטיין אדלה - פלג צבי 51.00 2788 6232 3 רמת השרון
9 פולק ג'ו - פרקש מרטה 50.71 23835 11678 3 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
10 גביש יורם - לייפר רולנדה 50.43 9773 9888 2 רמת השרון
11 בלס יהודית - בלס רמי 50.31 1187 1188 2 ת"א - בית הלוחם אפקה
12 וולפיילר שרה - קסירר אסתר 50.30 41638 10117 1 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
13 בן נון אביבה - טוויג אהרון 48.49 19027 11720   ת"א - אביבים/פ"ת - ויצו
14 פיק מיכל - בן-דוד לאה 47.70 7318 7319   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 זמיר גורי - וינר שמואל 44.16 40655 19458   ת"א - בית הלוחם אפקה
16 נאור אירית - אללוף אסתר 42.97 12215 19470   ת"א - בית הלוחם אפקה
17 קרסו יעקב - צווקר מריאנה 42.01 6312 2943   ת"א - בית הלוחם אפקה
18 מינסקי מנחם - מינסקי אסתר 41.59 16289 16288   ת"א - בית הלוחם אפקה
19 יולזרי ישראל - שלומי טובית 41.29 42145 11528   ת"א - בית הלוחם אפקה
20 ארצי מרגלית - ברסלר שלמה 40.39 3347 5764   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פינטל צילה - דיסקין רות 59.91 4379 1972 16 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
2 ברייטמן קלוד - רז בן-ציון 58.61 18721 4056 13 ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
3 אבידור יהודה - נחום ניסים 56.61 6886 4558 11 ת"א - בית הלוחם אפקה
4 גלברד מרדכי - לבל טליה 56.18 612 10397 8 נהריה - לב הצפון
5 ללוש יעל - מיוחס מושיקו 55.69 13303 14777 7 חולון - הקנטרי/נס ציונה
6 אטס יצחק - נוה יאיר 55.38 10111 1326 5 רמת השרון
7 זמיר יוסי - זומר יגאל 53.65 41688 6766 4 רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
8 מורחי שולה - בן שמואל אשר 53.06 13164 5160 3 לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
9 ורם מנחם - דנציגר אלכס 52.83 6393 3258 3 רמת השרון
10 פרחי לינה - נאמן אריה 50.75 15050 8734 2 ת"א - בית הלוחם אפקה
11 וקסלר רבקה - בן דוד יובל 49.86 410 17852   ת"א - אביבים/רמת השרון
12 נחום ארז - רשף דבורה 49.72 22567 1665   ת"א - בית הלוחם אפקה
13 ברוור נדב - בריפמן מיכאל 48.25 19510 2776   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - כיכר המדינה
14 גולדפינגר חנה - כסיף דפנה 48.14 5511 18218   רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
15 בארי רפי - בארי מיכל 45.44 16400 16401   ת"א - אביבים
16 לבינסקי יעל - הרשקוביץ חיה 45.39 18016 13396   ת"א - בית הלוחם אפקה
17 שגיב אירית - דורי צביה 44.03 15817 4507   נס ציונה/ת"א - בית הלוחם אפקה
18 טל שחר עופר - ויגלר (גל) אורית 39.54 21323 15388   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
19 קופמן שרה - שפיגל צחי 39.48 15635 11529   רחובות/רמת גן - ברידג' 4 פאן
20 בן בסט גלילה - בן בסט מלאכי 34.57 12514 12515   ת"א - בית הלוחם אפקה