Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי חמישי ערב אוגוסט
מושב 3 מתוך 5 תאריך: 15/08/19 סניף: הלוחם אפקה מקדם: 13.16
מנהל תחרות: מינץ יעקב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 נחום ארז - רשף דבורה 61.00 22567 1665 13 ת"א - בית הלוחם אפקה
2 פולק ג'ו - לויתן שרה 60.06 23835 23836 11 ת"א - בית הלוחם אפקה
3 זולקוב דניאלה - לוי דורית 60.00 1392 40123 8 רמת השרון
4 קרסו יעקב - צווקר מריאנה 58.25 6312 2943 7 ת"א - בית הלוחם אפקה
5 ארצי מרגלית - בלס יהודית 57.30 3347 1187 5 ת"א - בית הלוחם אפקה
6 אגוזי נילי - אגוזי אילן 56.65 11419 11420 4 ת"א - בית הלוחם אפקה
7 באני רחל - אללוף אסתר 55.03 17371 19470 3 כ"ס - הדר/ת"א - בית הלוחם אפקה
8 זמיר גורי - וינר שמואל 50.98 40655 19458 3 ת"א - בית הלוחם אפקה
9 מינסקי מנחם - מינסקי אסתר 47.19 16289 16288   ת"א - בית הלוחם אפקה
10 פרחי לינה - נאמן אריה 46.95 15050 8734   ת"א - בית הלוחם אפקה
11 עזורי איוון - שיראזי שושנה 46.19 2425 5801   ת"א - בית הלוחם אפקה
12 אלון יהודה - לחובר יצחק 44.33 4176 5398   ת"א - בית הלוחם אפקה
13 יולזרי ישראל - שלומי טובית 43.86 42145 11528   ת"א - בית הלוחם אפקה
14 טל אלה - סבו אהובה 39.37 9215 708   ת"א - בית הלוחם אפקה
15 ירון צבי - עילם משה 39.30 2767 8972   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - בית הלוחם אפקה
16 פיק מיכל - בן-דוד לאה 33.97 7318 7319   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אטס יצחק - נוה יאיר 62.16 10111 1326 13 רמת השרון
2 גלברד מרדכי - לבל טליה 60.50 612 10397 11 נהריה - לב הצפון
3 מורחי שולה - בן שמואל אשר 54.51 13164 5160 8 לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
4 לבנה דורון - כליף אילנה 52.20 9605 11003 7 רחובות/רמת השרון
5 ברייטמן קלוד - רז בן-ציון 51.88 18721 4056 5 ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
6 פורם פרידה - אנטין דוד 51.08 4912 3524 4 ת"א - בית הלוחם אפקה
7 פינטל צילה - דיסקין רות 50.24 4379 1972 3 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
8 ובר רביב - אטס תמר 49.16 10991 10112   רמת השרון
9 חובב ג'נט - אלפרוביץ חיה 49.09 13106 10846   לא חבר בהתאגדות
10 גולדפינגר חנה - כסיף דפנה 48.74 5511 18218   רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
11 פורת גילה - שושני אוה 47.89 6096 40443   רמת השרון/השרון
12 ורם מנחם - דנציגר אלכס 47.31 6393 3258   רמת השרון
13 לבינסקי יעל - בורגר אירנה 47.02 18016 3784   ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
14 חייט קלרה - סיוני מרדכי 43.56 6954 11418   ת"א - בית הלוחם אפקה
15 זומר יגאל - כהן שירה 34.72 6766 14618   ת"א - בית הלוחם אפקה