Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי חמישי ערב אוגוסט
מושב 4 מתוך 5 תאריך: 22/08/19 סניף: הלוחם אפקה מקדם: 13.50
מנהל תחרות: מינץ יעקב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 נויפלד שולמית - אמדו דליה 63.48 17023 40356 15 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ר"ג - מרום נווה
2 פורם פרידה - אנטין דוד 62.54 4912 3524 12 ת"א - בית הלוחם אפקה
3 ברייטמן קלוד - זומר יגאל 55.22 18721 6766 9 ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
4 טל אלה - סבו אהובה 53.87 9215 708 7 ת"א - בית הלוחם אפקה
5 פולק ג'ו - פרקש מרטה 53.27 23835 11678 6 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
6 ירון צבי - עילם משה 52.17 2767 8972 5 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - בית הלוחם אפקה
7 ברט יורם - בראונשטיין יעל 51.34 14358 14651 4 ת"א - אביבים/ת"א - כיכר המדינה
8 נחום ארז - רשף דבורה 50.81 22567 1665 3 ת"א - בית הלוחם אפקה
9 ובר רביב - אטס תמר 50.69 10991 10112 2 רמת השרון
10 גיא חנה - לויתן שרה 50.14 9306 23836 2 ת"א - בית הלוחם אפקה
11 אגוזי נילי - אגוזי אילן 49.14 11419 11420   ת"א - בית הלוחם אפקה
12 באני רחל - בן-מיור אריה 48.68 17371 42489   כ"ס - הדר
13 קרסו יעקב - צווקר מריאנה 47.14 6312 2943   ת"א - בית הלוחם אפקה
14 ארצי מרגלית - בלס יהודית 47.11 3347 1187   ת"א - בית הלוחם אפקה
15 נאור אירית - אללוף אסתר 46.91 12215 19470   ת"א - בית הלוחם אפקה
16 עזורי איוון - שיראזי שושנה 46.18 2425 5801   ת"א - בית הלוחם אפקה
17 פיק מיכל - בן-דוד לאה 36.92 7318 7319   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
18 גביש יורם - לייפר רולנדה 34.44 9773 9888   רמת השרון
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 זמיר גורי - וינר שמואל 59.09 40655 19458 15 ת"א - בית הלוחם אפקה
2 חייט קלרה - סיוני מרדכי 57.89 6954 11418 12 ת"א - בית הלוחם אפקה
3 רז בן-ציון - בלס רמי 56.65 4056 1188 9 ת"א - בית הלוחם אפקה
4 חיות אבי - סדן נגה 55.12 5366 17024 7 ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
5 טל שחר עופר - ויגלר (גל) אורית 54.10 21323 15388 6 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
6 אבידור יהודה - מינץ יעקב 54.00 6886 175 5 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
7 פרחי לינה - נאמן אריה 53.51 15050 8734 4 ת"א - בית הלוחם אפקה
8 פורת גילה - שושני אוה 52.19 6096 40443 3 רמת השרון/השרון
9 ורם מנחם - דנציגר אלכס 51.52 6393 3258 2 רמת השרון
10 שפירא עטי - בן שמואל אשר 50.97 23102 5160 2 ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
11 אטס יצחק - נוה יאיר 49.02 10111 1326   רמת השרון
12 פינטל צילה - דיסקין רות 46.63 4379 1972   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
13 שגיב אירית - דורי צביה 44.58 15817 4507   נס ציונה/ת"א - בית הלוחם אפקה
14 בן בסט גלילה - בן בסט מלאכי 42.40 12514 12515   ת"א - בית הלוחם אפקה
15 לבינסקי יעל - הרשקוביץ חיה 41.97 18016 13396   ת"א - בית הלוחם אפקה
16 כסיף דפנה - לחובר יצחק 41.74 18218 5398   ת"א - בית הלוחם אפקה
17 ברודט ירח - ברודט ענת 38.62 17868 14107   רמת השרון