Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ראשון אליפות המועדונים אוגוסט
מושב 4 מתוך 6 תאריך: 25/08/19 סניף: ויצו פתח תקוה מקדם: 8.26
מנהל תחרות: ספינקה גילי

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 עובדיה רבקה - יוספן דוד 63.52 13784 17740 11 פ"ת - אם המושבות
2 מילנר חיה - תרוץ טובה 61.61 9800 11259 9 פ"ת - אם המושבות/פ"ת - ויצו
3 תרוץ יוסף - לבנדה עדנה 59.84 11059 17185 7 פ"ת - ויצו
4 בר תקוה דן - הנדל אביהו 57.12 17252 23784 6 פ"ת - ויצו
5 מילר בני - טוויג אהרון 55.40 18358 11720 5 פ"ת - ויצו
6 דרורי רינה - נוסבאום אינגה 53.68 18155 13254 4 פ"ת - ויצו
7 ליפר יפה - קול שמעון 52.43 15171 15786 3 פ"ת - ויצו
8 קרני בלהה - פלג מנחם 52.28 16043 13506 2 פ"ת - ויצו
9 שחורי פנחס - אלישוב דליה 51.58 19425 20901 2 פ"ת - ויצו
10 רזון עליזה - נדיב רבקה 51.02 4929 1509 2 פ"ת - ויצו
11 נאמן ריקה - רותם יהודית 49.71 19337 19336   פ"ת - ויצו
12 קופלביץ דולי - קליין יעקב 49.04 22490 21311   פ"ת - אם המושבות
13 בר-שלמה מרים - יוסיפון משה 47.93 17741 17739   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - ויצו
14 ארבל תקוה - פסטרנק פנחס 42.42 40239 19333   פ"ת - ויצו
15 שחר אופירה - קיטה פנינה 39.73 15044 20442   פ"ת - ויצו
16 סרפר אהובה - לב איבון 38.35 20388 19030   פ"ת - ויצו
17 וינטראוב נאוה - לוי עליזה 25.68 20078 13426   פ"ת - אם המושבות/פ"ת - ויצו
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דניאל עליזה - שריבמן ויקטור 66.84 20440 19895 11 פ"ת - אם המושבות/פ"ת - ויצו
2 קרוק אסתר - קרוק רוברט 63.52 4719 4718 9 פ"ת - ויצו
3 מיודק אילה - בלס אביבה 60.84 8578 11586 7 פ"ת - ויצו
4 כץ יעקב - כץ ציפי 60.02 10548 10547 6 פ"ת - ויצו
5 בנישטי שלמה - סוקול מתי 56.99 18360 17214 5 פ"ת - ויצו
6 גרינשטיין אריה - וייס טובה 55.48 3331 41353 4 פ"ת - ויצו
7 סוקול מרים - ענתבי אברהם 53.04 17215 17176 3 פ"ת - ויצו
8 וינרב אורי - וינרב תמר 51.46 17256 17255 2 פ"ת - ויצו
9 בבס סופיה - מורן מוטי 48.65 20467 11399   פ"ת - אם המושבות
10 יוספן נעים - שלום שולמית 48.30 17784 17795   פ"ת - ויצו
11 דר צבי - מריל שמוליק 45.24 16898 41220   פ"ת - ויצו
12 גואריס כרמית - גור צבי 44.81 17792 21156   פ"ת - ויצו/פ"ת - אם המושבות
13 שגיב אברהם - וולפברג ארנון 41.39 13794 13427   פ"ת - ויצו
14 גור יוסי - בן אברהם זמירה 38.78 17664 19258   פ"ת - ויצו/פ"ת - אם המושבות
15 זמיר משה - סידלר איתן 34.78 41568 56-140   פ"ת - ויצו/ לא חבר בהתאגדות
16 רובינגר בתיה - דירקטור פיונה 28.92 24500 41569   פ"ת - ויצו