Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי שני ערב
מושב 1 מתוך 5 תאריך: 02/09/19 סניף: רמת השרון מקדם: 14.61
מנהל תחרות: מינץ יעקב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מאיר דניאל - קן-דור מנשה 61.52 12931 14245 13 רמת השרון
2 פז שרה - מזרחי יפה 59.66 8631 9032 10 רמת השרון
3 טלפיר רנה - רובינשטיין אסתר 59.11 12258 12564 8 רמת השרון
4 בנימין סלביה - דוד אליהו 56.27 10037 11385 7 רמת השרון
5 פרקש שמואל - איטאלי מרדכי 56.20 5496 5497 5 רמת השרון
6 ריפס סילביה - פרייד חיים 53.51 10105 13870 4 רמת השרון
7 חוף מלכה - צפריר שרה 50.31 5536 5513 3 רמת השרון
8 פן אסתר - בורלא קלמי 46.64 5520 7658   רמת השרון
9 סלע יצחק - שניר חוה 46.59 3735 10043   רמת השרון
10 קליין יעקב - מילנר חיה 46.02 21311 9800   פ"ת - אם המושבות
11 פייזר הורסט - מודק אלברטו 44.77 1304 2586   רמת השרון
12 שיראזי שושנה - זולקוב דניאלה 42.36 5801 1392   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
13 עציון איתמר - אופיר אברהם 39.86 7666 10050   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
14 טודרס בתיה - נחמיאס סימה 37.71 9428 17001   רמת השרון
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מזרחי נעמי - לוין אירית 58.08 1482 1386 13 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
2 אלגרבלי פרוספר - מאיר אוריה 57.18 14386 16994 10 ראש העין - גל
3 קרן יוסף - אהרוני אמיר 55.58 7652 13468 8 רמת השרון
4 וכט רפאל - יוסף רחל 55.22 3191 5478 7 רמת השרון
5 אטס יצחק - נוה יאיר 54.34 10111 1326 5 רמת השרון
6 צמח כמי - שריבמן ויקטור 52.15 17976 19895 4 רמת השרון/פ"ת - ויצו
7 רוזן מיכאל - רוזן גבי 50.74 1078 1077 3 ת"א - כיכר המדינה
8 גורן עודד - רסין רותי 50.19 16436 9040 3 ת"א - כיכר המדינה/רמת השרון
9 לוי דורית - חורב זאב ד"ר 48.24 40123 10389   רמת השרון
10 ורם מנחם - דנציגר אלכס 47.16 6393 3258   רמת השרון
11 אדמון אסתר - מינץ יעקב 45.87 11019 175   רמת השרון
12 צפריר חיה - טמיר ניסן דליה 42.27 9697 9151   רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
13 גולדפינגר חנה - טל סימונה 42.05 5511 5537   רמת השרון
14 פלג צבי - יוסף מוריס 40.60 6232 5479   רמת השרון