Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי שלישי ערב
מושב 3 מתוך 3 תאריך: 24/09/19 סניף: הלוחם אפקה מקדם: 13.86
מנהל תחרות: מינץ יעקב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 זמיר גורי - רז בן-ציון 62.36 40655 4056 14 לא חבר בהתאגדות
2 ארצי מרגלית - בלס יהודית 61.11 3347 1187 11 ת"א - בית הלוחם אפקה
3 לבל טליה - לויתן שרה 60.72 10397 23836 9 נהריה - לב הצפון/ת"א - בית הלוחם אפקה
4 פין מלקולם - מצא שמואל 57.59 1336 19699 7 רמת השרון
5 אליהו סיגל - בראונשטיין יעל 56.97 17903 14651 6 ת"א - אביבים/ת"א - כיכר המדינה
6 גביש יורם - לייפר רולנדה 54.19 9773 9888 5 לא חבר בהתאגדות
7 ענבר ציפורה - חייט קלרה 53.42 4053 6954 4 רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
8 נאור אירית - אללוף אסתר 52.77 12215 19470 3 לא חבר בהתאגדות
9 בירקנפלד רוני - שוורץ אבי 51.78 8391 423 2 רמת השרון
10 טל שחר עופר - ויגלר (גל) אורית 51.29 21323 15388 2 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
11 וולפיילר שרה - לבינסקי יעל 46.94 41638 18016   לא חבר בהתאגדות
12 מרקוס עידו - מרקוס עמירם 43.40 16571 13526   כפר סבא
13 אלפרוביץ חיה - חובב ג'נט 42.43 10846 13106   לא חבר בהתאגדות
14 מינסקי מנחם - מינסקי אסתר 42.27 16289 16288   לא חבר בהתאגדות
15 פיק מיכל - בן-דוד לאה 39.29 7318 7319   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 קרסו יעקב - נאמן אריה 37.47 6312 8734   ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
17 שפירא עטי - גולובי שרי 35.14 23102 12859   לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גלר אורי - בואנו יעקב 65.38 209 200 14 לא חבר בהתאגדות
2 אנטין דוד - מינץ יעקב 59.73 3524 175 11 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
3 ערמי רות - בר גילי 58.91 4512 6772 9 ת"א - כיכר המדינה/ לא חבר בהתאגדות
4 לחובר יצחק - ויאלגוס פרלה 57.31 5398 23306 7 לא חבר בהתאגדות
5 שלומי טובית - לוטן אביבה 55.66 11528 10802 6 לא חבר בהתאגדות
6 נחום ניסים - אבידור יהודה 54.32 4558 6886 5 ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
7 גלברד מרדכי - פולק ג'ו 53.56 612 23835 4 נהריה - לב הצפון/ת"א - בית הלוחם אפקה
8 בן בסט מלאכי - בן בסט גלילה 50.00 12515 12514 3 ת"א - בית הלוחם אפקה
9 פינקוביץ רבקה - שטרק איתי 49.37 10681 10670   רחובות/רמת השרון
10 נחום ארז - וינר שמואל 46.56 22567 19458   ת"א - בית הלוחם אפקה
11 זמיר יוסי - פורת גילה 46.08 41688 6096   לא חבר בהתאגדות
12 כהן שמואל - עזורי איוון 44.81 4938 2425   רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 סחר יונה - שור יעקב 43.36 41919 41900   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
14 דנציגר אלכס - ורם מנחם 40.96 3258 6393   רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
15 ברוור נדב - בריפמן מיכאל 39.08 19510 2776   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - כיכר המדינה
16 שמלצר חנה - שמלצר יזהר 34.54 13705 24121   לא חבר בהתאגדות