Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי שלישי ערב - HANDICAP
מושב 3 מתוך 3 תאריך: 24/09/19 סניף: הלוחם אפקה מקדם: 13.86
מנהל תחרות: מינץ יעקב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 זמיר גורי - רז בן-ציון 61.04 40655 4056 14 ת"א - בית הלוחם אפקה
2 לבל טליה - לויתן שרה 58.65 10397 23836 11 נהריה - לב הצפון/ת"א - בית הלוחם אפקה
3 ארצי מרגלית - בלס יהודית 58.54 3347 1187 9 ת"א - בית הלוחם אפקה
4 נאור אירית - אללוף אסתר 58.21 12215 19470 7 ת"א - בית הלוחם אפקה
5 פין מלקולם - מצא שמואל 56.27 1336 19699 6 רמת השרון
6 גביש יורם - לייפר רולנדה 55.62 9773 9888 5 רמת השרון
7 ענבר ציפורה - חייט קלרה 55.6 4053 6954 4 ת"א - בית הלוחם אפקה
8 טל שחר עופר - ויגלר (גל) אורית 52.72 21323 15388 3 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
9 אליהו סיגל - בראונשטיין יעל 52.41 17903 14651 2 ת"א - אביבים/ת"א - כיכר המדינה
10 בירקנפלד רוני - שוורץ אבי 51.96 8391 423 2 רמת השרון
11 וולפיילר שרה - לבינסקי יעל 50.62 41638 18016 2 ת"א - בית הלוחם אפקה
12 אלפרוביץ חיה - חובב ג'נט 46.37 10846 13106   לא חבר בהתאגדות
13 מינסקי מנחם - מינסקי אסתר 44.7 16289 16288   ת"א - בית הלוחם אפקה
14 מרקוס עידו - מרקוס עמירם 40.58 16571 13526   כפר סבא
15 פיק מיכל - בן-דוד לאה 40.47 7318 7319   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 קרסו יעקב - נאמן אריה 38.66 6312 8734   ת"א - בית הלוחם אפקה
17 שפירא עטי - גולובי שרי 36.07 23102 12859   ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גלר אורי - בואנו יעקב 61.56 209 200 14 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
2 לחובר יצחק - ויאלגוס פרלה 59.74 5398 23306 11 ת"א - בית הלוחם אפקה
3 שלומי טובית - לוטן אביבה 55.09 11528 10802 9 ת"א - בית הלוחם אפקה
4 נחום ניסים - אבידור יהודה 54.25 4558 6886 7 ת"א - בית הלוחם אפקה
5 אנטין דוד - מינץ יעקב 53.16 3524 175 6 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
6 ערמי רות - בר גילי 52.34 4512 6772 5 ת"א - כיכר המדינה
7 בן בסט מלאכי - בן בסט גלילה 51.18 12515 12514 4 ת"א - בית הלוחם אפקה
8 זמיר יוסי - פורת גילה 50.02 41688 6096 3 רמת השרון
9 פינקוביץ רבקה - שטרק איתי 49.05 10681 10670   רחובות/רמת השרון
10 סחר יונה - שור יעקב 49.04 41919 41900   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
11 גלברד מרדכי - פולק ג'ו 47.99 612 23835   נהריה - לב הצפון/ת"א - בית הלוחם אפקה
12 נחום ארז - וינר שמואל 47.24 22567 19458   ת"א - בית הלוחם אפקה
13 כהן שמואל - עזורי איוון 45.5 4938 2425   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - בית הלוחם אפקה
14 ברוור נדב - בריפמן מיכאל 38.27 19510 2776   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - כיכר המדינה
15 דנציגר אלכס - ורם מנחם 38.15 3258 6393   רמת השרון
16 שמלצר חנה - שמלצר יזהר 37.72 13705 24121   ת"א - אביבים