Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי חמישי ערב
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 12/09/19 סניף: הלוחם אפקה מקדם: 12.97
מנהל תחרות: מינץ יעקב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פולק ג'ו - ליפין סוזי 65.36 23835 4923 15 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
2 גיא חנה - לויתן שרה 61.89 9306 23836 12 ת"א - בית הלוחם אפקה
3 בלס רמי - רז בן-ציון 58.79 1188 4056 10 ת"א - בית הלוחם אפקה
4 גביש יורם - לייפר רולנדה 58.33 9773 9888 8 רמת השרון
5 פיק מיכל - בן-דוד לאה 54.86 7318 7319 6 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 ובר רביב - אטס תמר 54.65 10991 10112 5 רמת השרון
7 ארצי מרגלית - בלס יהודית 50.58 3347 1187 4 ת"א - בית הלוחם אפקה
8 פרחי לינה - נאמן אריה 49.12 15050 8734   ת"א - בית הלוחם אפקה
9 שגיב אירית - דורי צביה 48.90 15817 4507   נס ציונה/ת"א - בית הלוחם אפקה
10 ירון צבי - עילם משה 48.89 2767 8972   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - בית הלוחם אפקה
11 קרסו יעקב - צווקר מריאנה 48.45 6312 2943   ת"א - בית הלוחם אפקה
12 טל אלה - סבו אהובה 47.36 9215 708   ת"א - בית הלוחם אפקה
13 עזורי איוון - שיראזי שושנה 47.08 2425 5801   ת"א - בית הלוחם אפקה
14 אלפרוביץ חיה - חובב ג'נט 46.67 10846 13106   לא חבר בהתאגדות
15 זמיר גורי - וינר שמואל 45.81 40655 19458   ת"א - בית הלוחם אפקה
16 ברוור נדב - בריפמן מיכאל 45.60 19510 2776   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - כיכר המדינה
17 נאור אירית - אללוף אסתר 39.95 12215 19470   ת"א - בית הלוחם אפקה
18 אלון יהודה - טל אריה 39.64 4176 19462   ת"א - בית הלוחם אפקה
19 מינסקי אסתר - מינסקי מנחם 38.08 16288 16289   ת"א - בית הלוחם אפקה
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דנציגר אלכס - ורם מנחם 59.07 3258 6393 15 רמת השרון
2 אגוזי נילי - אגוזי אילן 58.69 11419 11420 12 ת"א - בית הלוחם אפקה
3 אטס יצחק - נוה יאיר 58.33 10111 1326 10 רמת השרון
4 נחום ניסים - אבידור יהודה 57.92 4558 6886 8 ת"א - בית הלוחם אפקה
5 מורחי שולה - בן שמואל אשר 57.73 13164 5160 6 לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
6 זומר יגאל - מיטלמן אפרים 54.58 6766 19912 5 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
7 כסיף דפנה - גולדפינגר חנה 53.86 18218 5511 4 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
8 מאיר דניאל - אלגרבלי פרוספר 53.33 12931 14386 3 רמת השרון/ראש העין - גל
9 פורם פרידה - לויט יולי 51.67 4912 3566 3 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - כיכר המדינה
10 קוזיק סוניה - מינץ יעקב 50.05 20776 175 2 ת"א - כיכר המדינה/רמת השרון
11 רשף דבורה - נחום ארז 49.58 1665 22567   ת"א - בית הלוחם אפקה
12 שלומי טובית - יולזרי ישראל 46.96 11528 42145   ת"א - בית הלוחם אפקה
13 פלמן גילה - אורן עדי 45.75 8132 11044   ת"א - בית הלוחם אפקה
14 ברודט ירח - ברודט ענת 45.21 17868 14107   רמת השרון
15 שושני אוה - פורת גילה 44.64 40443 6096   השרון/רמת השרון
16 הרשקוביץ חיה - לבינסקי יעל 42.38 13396 18016   ת"א - בית הלוחם אפקה
17 חייט קלרה - סיוני מרדכי 42.05 6954 11418   ת"א - בית הלוחם אפקה
18 ויליטובסקי ראובן - שליט בועז 40.47 2701 5341   ת"א - בית הלוחם אפקה
19 וולפיילר שרה - שטיין אני 37.49 41638 8223   ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות