Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי חמישי ערב
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 19/09/19 סניף: הלוחם אפקה מקדם: 13.05
מנהל תחרות: מינץ יעקב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דיסקין רות - פינטל צילה 62.14 1972 4379 16 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
2 זמיר גורי - וינר שמואל 59.97 40655 19458 13 ת"א - בית הלוחם אפקה
3 הרשקוביץ חיה - לבינסקי יעל 59.96 13396 18016 10 ת"א - בית הלוחם אפקה
4 פולק ג'ו - ליפין סוזי 58.21 23835 4923 8 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
5 ארצי מרגלית - בלס יהודית 55.79 3347 1187 6 ת"א - בית הלוחם אפקה
6 טל אלה - סבו אהובה 55.70 9215 708 5 ת"א - בית הלוחם אפקה
7 ירון צבי - עילם משה 55.27 2767 8972 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - בית הלוחם אפקה
8 כסיף דפנה - גולדפינגר חנה 52.94 18218 5511 3 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
9 גביש יורם - לייפר רולנדה 52.81 9773 9888 3 רמת השרון
10 פיק מיכל - בן-דוד לאה 52.74 7318 7319 2 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 גיא חנה - לויתן שרה 51.46 9306 23836 2 ת"א - בית הלוחם אפקה
12 קרסו יעקב - צווקר מריאנה 49.99 6312 2943   ת"א - בית הלוחם אפקה
13 סדן יעל - בן שמואל אשר 46.51 10855 5160   ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
14 שפירא אניטה - נאמן אריה 46.11 14693 8734   ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
15 בן-מיור אריה - באני רחל 45.55 42489 17371   כ"ס - הדר
16 אלון יהודה - לחובר יצחק 45.25 4176 5398   ת"א - בית הלוחם אפקה
17 אלפרוביץ חיה - חובב ג'נט 41.13 10846 13106   לא חבר בהתאגדות
18 נאור אירית - אללוף אסתר 38.10 12215 19470   ת"א - בית הלוחם אפקה
19 וולפיילר שרה - ברוור נדב 37.97 41638 19510   ת"א - בית הלוחם אפקה
20 מינסקי אסתר - מינסקי מנחם 34.87 16288 16289   ת"א - בית הלוחם אפקה
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 רשף דבורה - נחום ארז 59.71 1665 22567 16 ת"א - בית הלוחם אפקה
2 אטס יצחק - נוה יאיר 57.78 10111 1326 13 רמת השרון
3 צפריר חיה - כהן שלמה 57.05 9697 11268 10 רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
4 נחום ניסים - אבידור יהודה 56.90 4558 6886 8 ת"א - בית הלוחם אפקה
5 טל שחר עופר - ויגלר (גל) אורית 56.33 21323 15388 6 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
6 ויליטובסקי ראובן - כהן יוסי 53.33 2701 18280 5 ת"א - בית הלוחם אפקה
7 מיוחס מושיקו - ללוש יעל 53.15 14777 13303 4 נס ציונה/חולון - הקנטרי
8 שפי חיה - אלה סו 52.01 14509 16521 3 רמת השרון
9 זמיר יוסי - פורת גילה 50.50 41688 6096 3 רמת השרון
10 פלמן גילה - אורן עדי 49.32 8132 11044   ת"א - בית הלוחם אפקה
11 ובר רביב - אטס תמר 48.93 10991 10112   רמת השרון
12 וויג דניאלה - ברייטמן קלוד 48.89 8444 18721   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
13 אנטין דוד - פורם פרידה 47.21 3524 4912   ת"א - בית הלוחם אפקה
14 דנציגר אלכס - ורם מנחם 46.63 3258 6393   רמת השרון
15 זומר יגאל - מיטלמן אפרים 46.28 6766 19912   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
16 לבל טליה - גלברד מרדכי 45.02 10397 612   נהריה - לב הצפון
17 בקר ג'ני - בן דוד יובל 44.07 41452 17852   ת"א - אביבים/רמת השרון
18 בלס רמי - רז בן-ציון 40.75 1188 4056   ת"א - בית הלוחם אפקה
19 שלומי טובית - יולזרי ישראל 36.42 11528 42145   ת"א - בית הלוחם אפקה