Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי חמישי ערב
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 26/09/19 סניף: הלוחם אפקה מקדם: 13.29
מנהל תחרות: מינץ יעקב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ששון - עילם משה 62.17 13-5 8972 13 לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
2 פולק ג'ו - ליפין סוזי 59.93 23835 4923 10 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
3 זמיר גורי - וינר שמואל 58.86 40655 19458 8 ת"א - בית הלוחם אפקה
4 גיא חנה - לויתן שרה 56.83 9306 23836 6 ת"א - בית הלוחם אפקה
5 כסיף דפנה - גולדפינגר חנה 53.05 18218 5511 5 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
6 פיק מיכל - בן-דוד לאה 52.50 7318 7319 4 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 קסירר אסתר - וולפיילר שרה 49.15 10117 41638   רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
8 גביש יורם - לייפר רולנדה 48.11 9773 9888   רמת השרון
9 אלון יהודה - לחובר יצחק 48.03 4176 5398   ת"א - בית הלוחם אפקה
10 עזורי איוון - שיראזי שושנה 46.58 2425 5801   ת"א - בית הלוחם אפקה
11 קרסו יעקב - צווקר מריאנה 46.30 6312 2943   ת"א - בית הלוחם אפקה
12 ארצי מרגלית - בלס יהודית 46.18 3347 1187   ת"א - בית הלוחם אפקה
13 ברוור נדב - בריפמן מיכאל 43.67 19510 2776   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - כיכר המדינה
14 מינסקי אסתר - מינסקי מנחם 40.03 16288 16289   ת"א - בית הלוחם אפקה
15 טל אלה - סבו אהובה 38.28 9215 708   ת"א - בית הלוחם אפקה
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מיוחס מושיקו - ללוש יעל 70.34 14777 13303 13 נס ציונה/חולון - הקנטרי
2 דיסקין רות - פינטל צילה 59.81 1972 4379 10 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
3 כהן יהודה - אביטבול מרדכי 55.08 6866 40327 8 רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 בארי רפי - בארי מיכל 52.80 16400 16401 6 ת"א - אביבים
5 רז בן-ציון - בן שמואל אשר 50.60 4056 5160 5 ת"א - בית הלוחם אפקה
6 לוי דורית - זולקוב דניאלה 49.68 40123 1392   רמת השרון
7 אנטין דוד - פורם פרידה 49.63 3524 4912   ת"א - בית הלוחם אפקה
8 זומר יגאל - מיטלמן אפרים 48.51 6766 19912   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
9 בן-מיור אריה - באני רחל 48.30 42489 17371   כ"ס - הדר
10 פינקוביץ רבקה - נחום ארז 46.45 10681 22567   רחובות/ת"א - בית הלוחם אפקה
11 אלון אדל - צמח כמי 44.37 17028 17976   רמת גן - ברידג' 4 פאן/רמת השרון
12 אטס יצחק - נוה יאיר 43.81 10111 1326   רמת השרון
13 הרשקוביץ חיה - לבינסקי יעל 42.52 13396 18016   ת"א - בית הלוחם אפקה
14 טל שחר עופר - ויגלר (גל) אורית 38.23 21323 15388   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים