Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
גביע אילנה שכטר (א)
מושב 1 מתוך 5 תאריך: 08/09/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.04
מנהל תחרות: עמית מיכה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ארזיל אתי - בייצר מוטי 63.54 6825 12001 13 קריות/חיפה כרמל
2 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 57.99 1911 10306 10 קריות
3 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 57.64 5340 14117 8 קריות
4 זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 56.60 2136 2804 6 קריות
5 גורדון אושרה - הנר ארז 55.90 16378 9643 5 קריות
6 קוגן זאב - גונן שרה 54.17 13018 5363 4 קריות
7 גנזל יהודה - גוטמן סרג'יו 52.08 2663 9644 3 קריות
8 גושן רגינה - ארד יאיר 50.69 6830 14431 3 קריות
9 בוימל דבורה - שטרן ורד 50.35 13904 24290 2 קריות
10 טישלר לאה - שיינר חנה 48.61 11950 15248   קריות
11 לייבו אדי - שני גילה 45.14 850 14956   קריות/חיפה כרמל
12 בן דוד רמי - רפפורט לאה 41.67 16104 4261   קריות
13 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 33.68 2665 2669   קריות
14 כהן יהודית - מרקוביץ רחל 31.94 14043 16327   קריות/ לא חבר בהתאגדות