Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
גביע אילנה שכטר (א) - HANDICAP
מושב 1 מתוך 5 תאריך: 08/09/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.04
מנהל תחרות: עמית מיכה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ארזיל אתי - בייצר מוטי 63.31 6825 12001 13 קריות/חיפה כרמל
2 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 58.41 5340 14117 10 קריות
3 זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 57.87 2136 2804 8 קריות
4 גורדון אושרה - הנר ארז 55.67 16378 9643 6 קריות
5 קוגן זאב - גונן שרה 54.18 13018 5363 5 קריות
6 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 53.5 1911 10306 4 קריות
7 גנזל יהודה - גוטמן סרג'יו 53.1 2663 9644 3 קריות
8 בוימל דבורה - שטרן ורד 52.12 13904 24290 3 קריות
9 גושן רגינה - ארד יאיר 51.21 6830 14431 2 קריות
10 טישלר לאה - שיינר חנה 49.88 11950 15248   קריות
11 לייבו אדי - שני גילה 41.41 850 14956   קריות/חיפה כרמל
12 בן דוד רמי - רפפורט לאה 41.18 16104 4261   קריות
13 כהן יהודית - מרקוביץ רחל 34.21 14043 16327   קריות/ לא חבר בהתאגדות
14 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 33.95 2665 2669   קריות