Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
גביע אילנה שכטר (א)
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 15/09/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.11
מנהל תחרות: עמית מיכה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ארזיל אתי - בייצר מוטי 66.32 6825 12001 13 קריות/חיפה כרמל
2 בוימל דבורה - שטרן ורד 60.49 13904 24290 10 קריות
3 גושן רגינה - ארד יאיר 55.07 6830 14431 8 קריות
4 בן דוד רמי - רפפורט לאה 53.19 16104 4261 6 קריות
5 ארבל שמואל - לוי אבי 52.29 12060 5415 5 קריות
6 כהן יהודית - מרקוביץ רחל 51.04 14043 16327 4 קריות/ לא חבר בהתאגדות
7 גורדון אושרה - הנר ארז 50.14 16378 9643 3 קריות
8 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 49.58 1911 10306   קריות
9 זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 47.92 2136 2804   קריות
10 גנזל יהודה - גוטמן סרג'יו 47.57 2663 9644   קריות
11 לייבו אדי - שני גילה 47.50 850 14956   קריות/חיפה כרמל
12 טישלר לאה - שיינר חנה 43.75 11950 15248   קריות
13 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 43.06 5340 14117   קריות
14 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 32.08 2665 2669   קריות