Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
גביע אילנה שכטר (א) - HANDICAP
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 15/09/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.11
מנהל תחרות: עמית מיכה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ארזיל אתי - בייצר מוטי 66.12 6825 12001 13 קריות/חיפה כרמל
2 בוימל דבורה - שטרן ורד 62.29 13904 24290 10 קריות
3 גושן רגינה - ארד יאיר 55.62 6830 14431 8 קריות
4 כהן יהודית - מרקוביץ רחל 53.35 14043 16327 6 קריות/ לא חבר בהתאגדות
5 בן דוד רמי - רפפורט לאה 52.75 16104 4261 5 קריות
6 ארבל שמואל - לוי אבי 51.85 12060 5415 4 קריות
7 גורדון אושרה - הנר ארז 49.94 16378 9643   קריות
8 זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 49.22 2136 2804   קריות
9 גנזל יהודה - גוטמן סרג'יו 48.62 2663 9644   קריות
10 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 45.14 1911 10306   קריות
11 טישלר לאה - שיינר חנה 45.05 11950 15248   קריות
12 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 43.86 5340 14117   קריות
13 לייבו אדי - שני גילה 43.8 850 14956   קריות/חיפה כרמל
14 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 32.39 2665 2669   קריות