Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
גביע אילנה שכטר (א)
מושב 3 מתוך 5 תאריך: 06/10/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.32
מנהל תחרות: עמית מיכה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ארבל שמואל - לוי אבי 65.37 12060 5415 12 קריות
2 לייבו אדי - שני גילה 64.14 850 14956 10 קריות/חיפה כרמל
3 ארזיל אתי - בייצר מוטי 53.58 6825 12001 8 קריות/חיפה כרמל
4 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 52.79 11063 10404 6 קריות
5 אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה 52.27 5090 22953 5 קריות
6 גושן רגינה - ארד יאיר 52.04 6830 14431 4 קריות
7 שניידר מיכאל - שניידר טובה 50.34 4525 11949 3 קריות
8 זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 48.73 2136 2804   קריות
9 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 47.70 3497 8275   קריות
10 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 47.48 2665 2669   קריות
11 רזניק פרץ - פואה דורית 45.52 8294 11064   חיפה - הרץ/קריות
12 בוימל דבורה - שטרן ורד 43.07 13904 24290   קריות
13 קוגן זאב - גונן שרה 42.64 13018 5363   קריות
14 גנזל יהודה - גוטמן סרג'יו 38.03 2663 9644   קריות