Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
גביע אילנה שכטר (א)
מושב 4 מתוך 5 תאריך: 27/10/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.47
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 71.09 5340 14117 8 קריות
2 ארבל שמואל - לוי אבי 52.48 12060 5415 7 קריות
3 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 50.49 2665 2669 5 קריות
4 כהן יהודית - מרקוביץ רחל 50.05 14043 16327 4 קריות/ לא חבר בהתאגדות
5 אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה 49.81 5090 22953   קריות
6 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 48.06 3497 8275   קריות
7 ארזיל אתי - בייצר מוטי 44.56 6825 12001   קריות/חיפה כרמל
8 קוגן זאב - גונן שרה 44.51 13018 5363   קריות
9 בוימל דבורה - שטרן ורד 39.75 13904 24290   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 68.41 11063 10404 8 קריות
2 תמיר טובה - בר רבקה 62.46 667 4002 7 קריות
3 טישלר לאה - שיינר חנה 51.15 11950 15248 5 קריות
4 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 50.17 1911 10306 4 קריות
5 גורן ריצ'רד - רונן מיכאל 49.96 18628 18026   לא חבר בהתאגדות
6 לייבו אדי - שני גילה 46.85 850 14956   קריות/חיפה כרמל
7 זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 40.73 2136 2804   קריות
8 גנזל יהודה - גוטמן סרג'יו 30.27 2663 9644   קריות