Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
גביע אילנה שכטר (א)
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 03/11/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.59
מנהל תחרות: עמית אסף

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 58.31 5340 14117 9 קריות
2 ארבל שמואל - לוי אבי 57.63 12060 5415 7 קריות
3 בוימל דבורה - שטרן ורד 54.52 13904 24290 5 קריות
4 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 50.05 2665 2669 4 קריות
5 ארזיל אתי - בייצר מוטי 50.00 6825 12001 3 קריות/חיפה כרמל
6 קוגן זאב - גונן שרה 49.71 13018 5363   קריות
7 תמיר טובה - בר רבקה 49.17 667 4002   קריות
8 אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה 40.43 5090 22953   קריות
9 כהן יהודית - מרקוביץ רחל 40.18 14043 16327   קריות/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 60.76 11063 10404 9 קריות
2 בן מאיר יוסף - ציטרון פטרו 60.12 808 871 7 קריות
3 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 54.72 1911 10306 5 קריות
4 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 48.43 3497 8275   קריות
5 גורדון אושרה - הנר ארז 47.75 16378 9643   קריות
6 טישלר לאה - שיינר חנה 45.62 11950 15248   קריות
7 גנזל יהודה - גוטמן סרג'יו 43.62 2663 9644   קריות
8 כוכבי אלי - גורן ריצ'רד 38.99 18027 18628   קריות/ לא חבר בהתאגדות