Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
גביע אילנה שכטר (א)
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 17/11/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.91
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ארזיל אתי - בייצר מוטי 63.41 6825 12001 9 קריות/חיפה כרמל
2 ארבל שמואל - לוי אבי 59.04 12060 5415 7 קריות
3 גושן רגינה - ארד יאיר 58.16 6830 14431 6 קריות
4 תמיר טובה - בר רבקה 55.78 667 4002 4 קריות
5 קוגן זאב - גונן שרה 49.95 13018 5363   קריות
6 כהן יהודית - מרקוביץ רחל 47.08 14043 16327   קריות/ לא חבר בהתאגדות
7 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 45.58 2665 2669   קריות
8 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 36.54 5340 14117   קריות
9 אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה 35.08 5090 22953   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 60.80 11063 10404 9 קריות
2 לייבו אדי - שני גילה 60.25 850 14956 7 קריות/חיפה כרמל
3 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 56.34 1911 10306 6 קריות
4 גורדון אושרה - הנר ארז 56.12 16378 9643 4 קריות
5 גנזל יהודה - גוטמן סרג'יו 49.49 2663 9644   קריות
6 שניידר מיכאל - שניידר טובה 40.52 4525 11949   קריות
7 טישלר לאה - שיינר חנה 39.92 11950 15248   קריות
8 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 36.56 3497 8275   קריות