Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
החגים - יום ב'
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 09/09/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 8.69
מנהל תחרות: עמית אסף

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גילדין אלכסנדר - אמדור דוד 61.90 41118 40960 6 קריות
2 אקמן טובה - שפיר רוחמה 60.32 10598 19419 5 לא חבר בהתאגדות /קריות
3 כהן יהודית - מרקוביץ רחל 54.76 14043 16327 4 קריות/ לא חבר בהתאגדות
4 למדן אורי - זהבי יוסף 50.00 21916 13806 3 קריות
5 שיינר חנה - שטרן ורד 46.83 15248 24290   קריות
6 שיפמן פרנסלין - כהן אברהם 45.24 13809 4292   קריות
7 ולדמן שרה - גונן אוה 44.44 4266 3053   לא חבר בהתאגדות /קריות
8 הספל ראובן - לוי אנה 36.51 19417 19412   קריות