Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
החגים - יום ב'
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 16/09/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 8.78
מנהל תחרות: עמית אסף

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 62.04 13809 8193 6 קריות
2 ולדמן שרה - גונן אוה 60.80 4266 3053 5 לא חבר בהתאגדות /קריות
3 גילדין אלכסנדר - אמדור דוד 56.48 41118 40960 4 קריות
4 בוימל דבורה - שטרן ורד 55.86 13904 24290 3 קריות
5 הספל ראובן - לוי אנה 54.50 19417 19412 3 קריות
6 מלמד רות - דוד דינה 52.78 14117 8274 2 קריות
7 כהן יהודית - מרקוביץ רחל 40.74 14043 16327   קריות/ לא חבר בהתאגדות
8 בן עוזיון מלכה - בן עוזיון מרדכי 38.36 7776 11202   קריות/ לא חבר בהתאגדות
9 למדן אורי - זהבי יוסף 29.63 21916 13806   קריות