Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
החגים - יום ב'
מושב 3 מתוך 6 תאריך: 23/09/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 11.63
מנהל תחרות: עמית אסף

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ולדמן שרה - גונן אוה 62.96 4266 3053 4 לא חבר בהתאגדות /קריות
2 אקמן טובה - שפיר רוחמה 55.09 10598 19419 4 לא חבר בהתאגדות /קריות
3 כהן יהודית - מרקוביץ רחל 47.22 14043 16327   קריות/ לא חבר בהתאגדות
4 בוימל דבורה - שטרן ורד 34.72 13904 24290   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 56.94 13809 8193 4 קריות
2 סורס אגי - שיינר חנה 49.54 24242 15248   קריות
3 שניידר מיכאל - שניידר טובה 47.92 4525 11949   קריות
4 בן עוזיון מלכה - בן עוזיון מרדכי 45.60 7776 11202   קריות/ לא חבר בהתאגדות