Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
החגים - יום ב'
מושב 4 מתוך 6 תאריך: 07/10/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 10.44
מנהל תחרות: עמית אסף

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ולדמן שרה - גונן אוה 54.76 4266 3053 6 לא חבר בהתאגדות /קריות
1 גילדין אלכסנדר - אמדור דוד 54.76 41118 40960 6 קריות
3 כהן יהודית - מרקוביץ רחל 53.97 14043 16327 4 קריות/ לא חבר בהתאגדות
4 שניידר מיכאל - שניידר טובה 53.17 4525 11949 3 קריות
5 בוימל דבורה - שטרן ורד 52.38 13904 24290 3 קריות
6 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 48.41 13809 8193   קריות
7 סורס אגי - שיינר חנה 41.27 24242 15248   קריות
7 בן עוזיון מלכה - בן עוזיון מרדכי 41.27 7776 11202   קריות/ לא חבר בהתאגדות