Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
החגים - יום ב'
מושב 5 מתוך 6 תאריך: 28/10/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 9.23
מנהל תחרות: עמית אסף

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 59.90 13809 8193 9 קריות
2 גילדין אלכסנדר - אמדור דוד 57.74 41118 40960 7 קריות
3 ולדמן שרה - גונן אוה 55.95 4266 3053 6 לא חבר בהתאגדות /קריות
4 בוימל דבורה - שטרן ורד 52.38 13904 24290 5 קריות
4 כהן יהודית - מרקוביץ רחל 52.38 14043 16327 5 קריות/ לא חבר בהתאגדות
6 הספל ראובן - לוי אנה 51.19 19417 19412 3 קריות
7 אקמן טובה - שפיר רוחמה 48.81 10598 19419   לא חבר בהתאגדות /קריות
8 סורס אגי - שיינר חנה 47.40 24242 15248   קריות
9 מלמד רות - דוד דינה 44.64 14117 8274   קריות
10 בן עוזיון מלכה - בן עוזיון מרדכי 43.23 7776 11202   קריות/ לא חבר בהתאגדות
11 למדן אורי - זהבי יוסף 36.31 21916 13806   קריות