Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
החגים - יום ב'
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 04/11/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 9.22
מנהל תחרות: עמית אסף

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 65.28 13809 8193 8 קריות
2 אקמן טובה - שפיר רוחמה 56.67 10598 19419 6 לא חבר בהתאגדות /קריות
3 כהן יהודית - מרקוביץ רחל 54.17 14043 16327 5 קריות/ לא חבר בהתאגדות
4 ולדמן שרה - גונן אוה 53.33 4266 3053 4 לא חבר בהתאגדות /קריות
5 גילדין אלכסנדר - אמדור דוד 50.00 41118 40960 3 קריות
6 זהבי יוסף - אביזמר פני 45.00 13806 5090   קריות
7 בוימל דבורה - שטרן ורד 43.06 13904 24290   קריות
8 הספל ראובן - לוי אנה 40.83 19417 19412   קריות
9 בן עוזיון מלכה - בן עוזיון מרדכי 40.00 7776 11202   קריות/ לא חבר בהתאגדות