Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
מוקדמות סגל קרייתי לזוגות 2020
מושב 4 מתוך 8 תאריך: 02/10/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 17.65
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אהרונוביץ מיכאל - פסטרנק יוסף 63.3 803 1273 13 חיפה כרמל
2 מרקוביץ רוני - ויינשטיין אבישי 61.1 8215 5419 11 קריות
3 טל לביאה - טל חיים 40.4 5719 5720 9 קריות
4 פייטלוביץ רחל - כהן בתיה 17.5 3496 8275 7 קריות
5 גל טיבור - פואה דורית 12.0 13841 11064 5 קריות
6 תמיר טובה - בייצר מוטי 9.0 667 12001 4 קריות/חיפה כרמל
7 לייבו אדי - בן יהודה יהודית 8.7 850 2218 3 קריות/כרמיאל
8 רהב יוסף - אדלשטיין פרידה -3.0 1940 4631   חיפה כרמל
9 גונן שרה - קוגן זאב -3.3 5363 13018   קריות
10 גוטמן סרג'יו - ארד יאיר -6.5 9644 14431   קריות
11 שני גילה - שקדי צבי -19.6 14956 590   חיפה כרמל/קריות
12 אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה -29.5 5090 22953   קריות
13 זיגרסון ורדה - טורפשטיין ירון -33.8 2136 19051   קריות
14 גרינברג צדוק - ציטרון פטרו -52.4 681 871   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ורד נח - קפלן אהרון 71.0 2656 1763 13 חיפה - בית הלוחם
2 וייס ישראל - ניסר לאון 42.0 7760 772 11 קריות
3 דרמר שלמה - ברב בנימין 26.0 1911 664 9 קריות
4 אידלמן עזרא - פלור יהודה 23.0 1812 1813 7 נהריה/קריות
5 גולן אודי - דב אלכס 18.0 2181 12008 5 קריות
6 בוך משה - טל ישראל 7.0 1864 1780 4 כפר תבור
7 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 4.0 11063 10404 3 קריות
8 ארבל שמואל - הנר ארז -2.0 12060 9643   קריות
9 שניידר מיכאל - שניידר טובה -17.0 4525 11949   קריות
10 מאר רוני - מאר ריבי -29.0 11345 11346   קריות
11 שקד יצחק - לוי אבי -55.0 5414 5415   קריות
12 בן עוזיון מרדכי - בן עוזיון מלכה -59.0 11202 7776   לא חבר בהתאגדות /קריות
13 בר יוסף מירי - גד עדי -88.0 40732 40432   טבעון