Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ראשון ספטמבר
מושב 1 מתוך 2 תאריך: 15/09/19 סניף: ויצו פתח תקוה מקדם: 7.83
מנהל תחרות: ספינקה גילי

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קופלביץ דולי - קליין יעקב 66.67 22490 21311 13 פ"ת - אם המושבות
2 תרוץ טובה - סבו ליאורה 60.78 11259 11585 10 פ"ת - ויצו
3 גפשטין חמדה - דוידוב דליה 60.41 19254 41680 8 פ"ת - ויצו
4 גרינשטיין אריה - וייס טובה 57.79 3331 41353 6 פ"ת - ויצו
5 בר-שלמה מרים - יוסיפון משה 56.12 17741 17739 5 לא חבר בהתאגדות /פ"ת - ויצו
6 קרני בלהה - ווינשטיין מרילה 55.86 16043 13423 4 פ"ת - ויצו
7 שחורי פנחס - אלישוב דליה 53.21 19425 20901 3 פ"ת - ויצו
8 אלישיב יצחק - נבון חיים 52.00 14726 19724 3 פ"ת - אם המושבות
9 סלומון תקוה - כאנים לאה 51.17 41570 40040 2 פ"ת - ויצו
10 נאמן ריקה - רותם יהודית 50.68 19337 19336 2 פ"ת - ויצו
11 נחמיאס נורית - אוברקוביץ רונית 48.17 16268 18307   פ"ת - ויצו
12 קיטה פנינה - שחר אופירה 47.38 20442 15044   פ"ת - ויצו
13 מילנר חיה - אטיא שמואל 47.26 9800 18311   פ"ת - אם המושבות
14 דרורי רינה - נוסבאום אינגה 45.42 18155 13254   פ"ת - ויצו
15 זלוף אמי - יוספן דוד 44.80 17742 17740   פ"ת - ויצו/פ"ת - אם המושבות
16 וינטראוב נאוה - לוי עליזה 44.44 20078 13426   פ"ת - אם המושבות/פ"ת - ויצו
17 ארבל תקוה - פסטרנק פנחס 43.91 40239 19333   פ"ת - ויצו
18 תרוץ יוסף - לבנדה עדנה 42.21 11059 17185   פ"ת - ויצו
19 צדוק שולה - שמחון שולמית 36.85 41535 17667   פ"ת - ויצו
20 רזון עליזה - נדיב רבקה 34.69 4929 1509   פ"ת - ויצו
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מיודק אילה - בלס אביבה 62.04 8578 11586 13 פ"ת - ויצו
2 כץ יעקב - כץ ציפי 61.81 10548 10547 10 פ"ת - ויצו
3 שגיב אברהם - וולפברג ארנון 60.59 13794 13427 8 פ"ת - ויצו
4 דניאל עליזה - שריבמן ויקטור 59.28 20440 19895 6 פ"ת - אם המושבות/פ"ת - ויצו
5 בלאכר יולי - וילף סוניה 57.85 19430 17248 5 פ"ת - ויצו
6 קולקר אריה - קולקר סריטה 57.25 17253 12109 4 פ"ת - ויצו
7 פלינר רוני - קלר יצחק 55.04 18945 9105 3 פ"ת - ויצו/פ"ת - אם המושבות
8 זומר אהרון - סוקול מתי 52.51 24413 17214 3 פ"ת - ויצו
9 פרג רחל - פרג אלי 51.24 24352 24353 2 פ"ת - אם המושבות
10 טוויג אהרון - מילר בני 49.59 11720 18358   פ"ת - ויצו
11 דר צבי - מריל שמוליק 47.80 16898 41220   פ"ת - ויצו
12 גור יוסי - ראובני אפרים 46.68 17664 16619   פ"ת - ויצו
13 יוספן נעים - שלום שולמית 46.50 17784 17795   פ"ת - ויצו
14 גור צבי - גואריס כרמית 46.49 21156 17792   פ"ת - אם המושבות/פ"ת - ויצו
15 גליל צילי - וכטנברג חנה 45.20 41364 41817   פ"ת - ויצו
16 בבס סופיה - אפלשטיין חנה 42.92 20467 12677   פ"ת - אם המושבות
17 זמיר משה - סידלר איתן 36.29 41568 56-140   פ"ת - ויצו/ לא חבר בהתאגדות
18 רובינגר בתיה - דירקטור פיונה 35.62 24500 41569   פ"ת - ויצו
19 שפר אילנה - הרץ רבקה 35.30 23397 21735   פ"ת - אם המושבות