Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
יום רביעי ערב פרס כספי אוקטובר
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 02/10/19 סניף: רמת גן מקדם: 15.73
מנהל תחרות: ארנון גדי

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברוידא שרה - קרביץ אירית 55.0 16556 4419 14 סביון - קרית אונו/רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 פינטל צילה - פורת רמי 45.0 4379 55 11 ת"א - אביבים/רמת השרון
3 פרלשטיין אינגה - מיימון סאייג 34.0 19378 17025 9 רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 גולוס אילנה - גוטמן שושנה 15.0 18441 3884 7 רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 שפי אבי - נויפלד שולמית 13.0 17155 17023 6 רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 לנדסמן אטי - ליבוביץ חיים 3.0 12154 14691 5 רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 שחם מוטי - לביא משה -2.3 21057 24415   רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 נחום ארז - אלון אדל -2.3 22567 17028   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 אלפיה דוד - קוכמן יוסף -4.0 3499 15739   רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 מוסקוביץ ליליאנה - ארנון גדי -10.3 16129 4592   רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 דנציגר אלכס - ליפין גנאדי -25.1 3258 20896   רמת השרון/רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 קרביץ אריה - שפיגל צחי -27.4 4418 11529   רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 פייס אלה - גרסטן רינה -30.9 18068 21734   רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 גולדברג חנה - בר שמאי ערן -42.3 9814 24270   רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 אלקלעי משה - ריזנברג אורלי -43.4 21482 16451   רמת גן - ברידג' 4 פאן