Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי רביעי ערב אוקטובר-פרס כספי
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 30/10/19 סניף: רמת השרון מקדם: 16.15
מנהל תחרות: נחום ארז

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לירן ינון - בלאט אמירה 65.50 11122 14059 11 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - אביבים
2 כהן שמואל - נחום ארז 63.00 4938 22567 9 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - בית הלוחם אפקה
3 לוין אירית - מאיר דניאל 55.00 1386 12931 7 רמת השרון
4 שריבמן ויקטור - צמח כמי 52.50 19895 17976 5 פ"ת - ויצו/רמת השרון
5 אלון הדסה - צווייג יחזקאל 51.00 7835 13700 4 ת"א - אביבים
6 צפריר יערי - צפריר שרה 45.00 5512 5513   רמת השרון
7 לוי דורית - אבן חן טובה 44.50 40123 8682   רמת השרון
8 פן אסתר - טודרס בתיה 41.50 5520 9428   רמת השרון
9 יוסף רחל - יוסף מוריס 41.00 5478 5479   רמת השרון
9 בן אלי מיכל - כנעני משה צולי 41.00 24591 18903   ת"א - אביבים/רמת השרון