Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי חמישי ערב
מושב 1 מתוך 5 תאריך: 03/10/19 סניף: הלוחם אפקה מקדם: 14.41
מנהל תחרות: מינץ יעקב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 נחום ניסים - אבידור יהודה 67.72 4558 6886 16 ת"א - בית הלוחם אפקה
2 אטלס יעקב - ברניר זוהר 65.08 2467 2466 13 נס ציונה
3 ברוור נדב - בריפמן מיכאל 61.38 19510 2776 10 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - כיכר המדינה
4 ללוש יעל - מיוחס מושיקו 57.77 13303 14777 8 חולון - הקנטרי/נס ציונה
5 אטס תמר - ובר רביב 54.20 10112 10991 7 רמת השרון
6 בן שמואל אשר - סדן יעל 53.76 5160 10855 5 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
7 טל אלה - סבו אהובה 53.00 9215 708 4 ת"א - בית הלוחם אפקה
8 אלה סו - שפי חיה 52.91 16521 14509 3 רמת השרון
9 ארצי מרגלית - בלס יהודית 52.02 3347 1187 3 ת"א - בית הלוחם אפקה
10 זמיר גורי - וינר שמואל 50.62 40655 19458 2 ת"א - בית הלוחם אפקה
11 טל שחר עופר - ויגלר (גל) אורית 50.01 21323 15388 2 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
12 גיא חנה - לויתן שרה 49.81 9306 23836   ת"א - בית הלוחם אפקה
13 פולק ג'ו - ליפין סוזי 49.53 23835 4923   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
14 לבל טליה - גלברד מרדכי 49.25 10397 612   נהריה - לב הצפון
15 פרחי לינה - נאמן אריה 41.53 15050 8734   ת"א - בית הלוחם אפקה
16 קרסו יעקב - צווקר מריאנה 37.84 6312 2943   ת"א - בית הלוחם אפקה
17 מינסקי מנחם - מינסקי אסתר 37.51 16289 16288   ת"א - בית הלוחם אפקה
18 נאור אירית - אללוף אסתר 37.28 12215 19470   ת"א - בית הלוחם אפקה
19 אלון יהודה - טל אריה 27.93 4176 19462   ת"א - בית הלוחם אפקה
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שפיגל צחי - קופמן שרה 63.55 11529 15635 16 רמת גן - ברידג' 4 פאן/רחובות
2 ששון - עילם משה 60.68 13-5 8972 13 לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
3 הכרמלי עמליה - מוסקוביץ הקטור 60.66 8688 9130 10 ת"א - אביבים
4 עזרא משה - מנחם אבינועם 59.36 7291 8888 8 ת"א - אביבים/נס ציונה
5 אטס יצחק - נוה יאיר 58.74 10111 1326 7 רמת השרון
6 אדיב יוסי - לחובר יצחק 58.40 416 5398 5 רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
7 לבנה דורון - כליף אילנה 52.37 9605 11003 4 רחובות/רמת השרון
8 אליהו סיגל - סדן נגה 51.13 17903 17024 3 ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
9 חייט קלרה - סיוני מרדכי 49.92 6954 11418   ת"א - בית הלוחם אפקה
10 פורם פרידה - אנטין דוד 49.78 4912 3524   ת"א - בית הלוחם אפקה
11 בארי רפי - בארי מיכל 48.84 16400 16401   ת"א - אביבים
12 רז בן-ציון - שגיב אירית 46.73 4056 15817   ת"א - בית הלוחם אפקה/נס ציונה
13 רשף דבורה - נחום ארז 46.71 1665 22567   ת"א - בית הלוחם אפקה
14 בן בסט גלילה - כסיף דפנה 45.06 12514 18218   ת"א - בית הלוחם אפקה
15 פלמן גילה - פפיאן בן-יהודה קרינה 44.52 8132 15117   ת"א - בית הלוחם אפקה/ראשון לציון
16 זמיר יוסי - פורת גילה 42.42 41688 6096   רמת השרון
17 זומר יגאל - מיטלמן אפרים 37.91 6766 19912   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
18 בן-דוד לאה - פיק מיכל 37.65 7319 7318   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - בית הלוחם אפקה
19 הרשקוביץ חיה - לבינסקי יעל 35.89 13396 18016   ת"א - בית הלוחם אפקה