Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי שישי -אוקטובר
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 11/10/19 סניף: רמת השרון מקדם: 8.58
מנהל תחרות: נחום ארז

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שאול רות - כרמלי נורמה 67.39 6333 10046 5 רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
2 ניב איתנה - הראל אתי 51.33 19720 19766 4 רמת השרון
3 פירר אידה - מרקוביץ עליזה 51.08 23787 18831 3 רמת השרון/ת"א - אביבים
4 אייזנשטיין טובי - מרגוליס אדל 45.91 18293 41606   רמת השרון/רעננה - ההגנה
5 חסיס יעל - שלף רחל 45.74 21288 20808   רמת השרון
6 אדמון אסתר - רגנשטרייך אלכסנדרה 38.92 11019 42180   רמת השרון
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דילנברגר זיוה - פיזנטי ליאורה 62.35 19775 17047 5 פ"ת - אם המושבות/רמת השרון
2 מני בתיה - צלרמאיר דבורה 61.57 41309 16463 4 רמת השרון
3 אליאס אליהו - עקיבא בני 50.25 23105 10164 3 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
4 ארד נויה - נחום ארז 45.08 9048 22567   רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
5 מלמד ציפי - וקסלר ברנרד 43.75 14002 6344   רמת השרון
6 דקל אברהם - פלקסברג מאיר 37.48 15521 40483   פולג- ברידג' פוינט