Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
שני ערב אוקטובר
מושב 1 מתוך 2 תאריך: 07/10/19 סניף: רמת השרון מקדם: 14.02
מנהל תחרות: נחום ארז

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בנימין סלביה - דוד אליהו 61.31 10037 11385 11 רמת השרון
2 פז שרה - מזרחי יפה 58.63 8631 9032 9 רמת השרון
3 פייזר הורסט - מודק אלברטו 57.14 1304 2586 7 רמת השרון
4 יוסף רחל - וכט רפאל 50.00 5478 3191 6 רמת השרון
5 זולקוב דניאלה - בן-אור יונינה 49.70 1392 1388   רמת השרון
6 סלע יצחק - שניר חוה 48.51 3735 10043   רמת השרון
7 כהן שמואל - רובין דורית 47.92 4938 22386   רמת גן - ברידג' 4 פאן/סביון - קרית אונו
8 ריפס סילביה - פרייד חיים 46.73 10105 13870   רמת השרון
9 לוי דורית - יוסף מוריס 46.13 40123 5479   רמת השרון
10 טלפיר רנה - רובינשטיין אסתר 45.83 12258 12564   רמת השרון
11 חוף מלכה - צפריר שרה 45.54 5536 5513   רמת השרון
12 שריבמן ויקטור - צמח כמי 42.56 19895 17976   פ"ת - ויצו/רמת השרון
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פרקש שמואל - איטאלי מרדכי 60.12 5496 5497 11 רמת השרון
2 מזרחי נעמי - לוין אירית 59.52 1482 1386 9 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
3 אטס יצחק - נוה יאיר 54.76 10111 1326 7 רמת השרון
4 מור מוטי - מור ליבי 53.57 14257 14258 6 רמת השרון
5 תמרי גדי - סדן נגה 53.27 1448 17024 5 ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
6 אהרוני אמיר - קרן יוסף 48.51 13468 7652   רמת השרון
7 לוטרמן משה - גרימברג יעקב 47.92 16057 16374   ת"א - אביבים/רמת השרון
8 שלומי דדי - שראל צביקה 47.32 5534 16011   רמת השרון
9 שקד תלמה - ורם חיה 44.64 6376 8983   רמת השרון
10 נחום ארז - פלג צבי 44.05 22567 6232   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
11 ירון אפרת - כץ נדב 43.45 41429 41428   לא חבר בהתאגדות
12 אביב זאב - מור משה 42.86 23419 19169   השרון