Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
שני ערב אוקטובר
מושב 3 מתוך 6 תאריך: 04/11/19 סניף: רמת השרון מקדם: 13.35
מנהל תחרות: מינץ יעקב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 זולקוב דניאלה - בן-אור יונינה 62.12 1392 1388 13 רמת השרון
2 ריפס סילביה - פרייד חיים 58.71 10105 13870 10 רמת השרון
3 סלע יצחק - מינץ יעקב 58.33 3735 175 8 רמת השרון
4 פז שרה - מזרחי יפה 57.58 8631 9032 7 רמת השרון
5 גלברד מרדכי - אגוזי אילן 57.20 612 11420 5 נהריה - לב הצפון/ת"א - בית הלוחם אפקה
5 אביב זאב - מור משה 57.20 23419 19169 5 השרון
7 יוסף רחל - וכט רפאל 54.36 5478 3191 3 רמת השרון
8 טל שחר עופר - ויגלר (גל) אורית 52.46 21323 15388 3 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
9 רסין רותי - רוזנברג ריקי 52.27 9040 6002 2 רמת השרון/כפר סבא
10 קן-דור מנשה - מאיר דניאל 51.70 14245 12931 2 רמת השרון
11 טודרס בתיה - נחמיאס סימה 42.61 9428 17001   רמת השרון
12 טלפיר רנה - רובינשטיין אסתר 42.05 12258 12564   רמת השרון
13 פייזר הורסט - מודק אלברטו 40.53 1304 2586   רמת השרון
14 אדמון אסתר - אופיר אברהם 32.20 11019 10050   רמת השרון
15 אלקיס צפורה - מלצר זלמה 30.68 13600 10160   רמת השרון
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בורלא קלמי - פן אסתר 60.23 7658 5520 13 רמת השרון
2 מזרחי נעמי - לוין אירית 59.66 1482 1386 10 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
3 בורלא קלמי - בורלא יוסף 57.01 7658 7657 8 רמת השרון
4 שמואלי רן - בלוך גלעד 56.25 3112 15199 7 רמת השרון
5 חורב זאב ד"ר - לוי דורית 55.49 10389 40123 5 רמת השרון
6 תמרי גדי - סדן נגה 53.60 1448 17024 4 ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
7 רפי - אריאל 52.84 9-150 9-151 3 לא חבר בהתאגדות
8 שלומי דדי - שראל צביקה 51.70 5534 16011 3 רמת השרון
9 אהרוני אמיר - קרן יוסף 51.52 13468 7652 2 רמת השרון
10 ינון חגי - עצמון נורית 48.48 19139 19138   רמת השרון
11 פרקש שמואל - איטאלי מרדכי 45.64 5496 5497   רמת השרון
12 יוסף מוריס - ורם מנחם 42.99 5479 6393   רמת השרון
13 לוטרמן משה - גרימברג יעקב 40.53 16057 16374   ת"א - אביבים/רמת השרון
14 ירון אפרת - כץ נדב 38.83 41429 41428   לא חבר בהתאגדות
15 שריבמן ויקטור - צמח כמי 35.23 19895 17976   פ"ת - ויצו/רמת השרון