Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
גביע המועדונים - סוכות 2019
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 16/10/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 5.23
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 בוימל דבורה - שטרן ורד 68.46 13904 24290 קריות
2 אקמן טובה - שפיר רוחמה 65.67 10598 19419 לא חבר בהתאגדות /קריות
3 סורס חיים - יחזקאלי חנה 64.82 GLG25196 23-25005 לא חבר בהתאגדות
4 ארזיל אתי - בייצר מוטי 63.77 6825 12001 קריות/חיפה כרמל
5 רומנו רפי - רומנו שפרה 59.71 1912 5413 קריות
6 לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה 58.71 5335 5352 קריות
7 לביא נורית - לביא יהודה 56.70 5408 5409 לא חבר בהתאגדות
8 ירושלמי בת-שבע - לבנברג שושנה 56.45 41114 41116 קריות
9 עדנה קדוש - יגודה גילה 55.18 GLG25141 25011 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
10 אידה קריצמ - בן אליעזר 54.76 GLG27299 GLG27300 לא חבר בהתאגדות
10 זלאציו ארקאדי - איסק שפירה 54.76 25136 23-25252 לא חבר בהתאגדות
12 מזרח איתמר - מזרח עפרה 53.85 10813 10814 קריות
13 גונן אוה - ולדמן שרה 53.65 3053 4266 קריות/ לא חבר בהתאגדות
14 אורלי אברהם - צמח אלי 53.30 40387 23-55 קריות/ לא חבר בהתאגדות
15 כוכבי אלי - ישראל שפיר 53.05 18027 GLG25253 קריות/ לא חבר בהתאגדות
16 קימל שרה - קימל יעקב 50.92 17400 18415 חיפה - רמת אלון
17 חדש אהרון - רוקח ויויאן 50.72 24431 11344 קריות/ לא חבר בהתאגדות
18 שטיין לינה - אלה 50.64 20957 23-25407 לא חבר בהתאגדות
19 יעקב אהובה - הנר ברטה 50.15 11903 12379 קריות/נהריה - לב הצפון
20 סמדג'ה אילן - סטרולוביץ טוני 50.02 19415 19488 קריות/ לא חבר בהתאגדות
21 שש דוד - יעקובי יואב 49.61 22405 23-25224 לא חבר בהתאגדות
22 רפפורט לאה - בן דוד רמי 49.15 4261 16104 קריות
23 כהן בתיה - פייטלוביץ דני 48.66 8275 3497 קריות
24 מאר רוני - מאר ריבי 48.34 11345 11346 קריות
25 גולדזק קלרה - דרמר בלהה 48.01 8228 16103 לא חבר בהתאגדות
26 כהנא חיים - פירמן יעקב 47.52 23-25106 23-25198 לא חבר בהתאגדות
27 זילברקלנג לאה - זילברקלנג איציק 47.29 SPO22304 SPO23243 לא חבר בהתאגדות
28 גולדשטיין שולי - מרטה 46.55 GLG00002 23-25388 לא חבר בהתאגדות
29 מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי 46.23 19979 24242 קריות
30 מיטנוביצקי לאה - אביזמר פני 45.52 22953 5090 קריות
31 כצנשטיין תיקי - נינה 45.42 19877 23-60 לא חבר בהתאגדות
32 דוד דינה - מלמד רות 44.90 8274 14117 קריות
33 אתי - יהודית 44.44 23-58 23-59 לא חבר בהתאגדות
34 אבני חיים - ספיוזי אהרון 43.86 23-25250 23-25251 לא חבר בהתאגדות
35 ברגמן אורנה - גנון רבקה 43.79 SPO20113 SPO24008 לא חבר בהתאגדות
36 כתר דוד - ברכה כתר 42.60 12631 GLG25097 לא חבר בהתאגדות
37 אמדור דוד - גילדין אלכסנדר 42.17 40960 41118 קריות
38 יעקב - שושי 42.09 23-46 23-11 לא חבר בהתאגדות
39 שטריך אליעזר - רונן עמוס 41.05 40844 18615 קריות
40 גרוסמן טניה - אשרוב דב 40.80 20963 20968 לא חבר בהתאגדות
41 לפר רימה - אדמס ג'ורג' 40.06 21893 19049 לא חבר בהתאגדות /קריות
42 אלה - בריקמאיר מרגוט 38.80 23-25407 23-61 לא חבר בהתאגדות
43 ליאור רפי - דופלט יוסף 35.34 15740 15741 חיפה כרמל