Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
גביע המועדונים - סוכות 2019 - HANDICAP
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 16/10/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 5.23
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
0 מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי 0 19979 24242 קריות
0 מיטנוביצקי לאה - אביזמר פני 0 22953 5090 קריות
0 כצנשטיין תיקי - נינה 0 19877 23-60 לא חבר בהתאגדות
0 דוד דינה - מלמד רות 0 8274 14117 קריות
0 גולדשטיין שולי - מרטה 0 GLG00002 23-25388 לא חבר בהתאגדות
0 זילברקלנג לאה - זילברקלנג איציק 0 SPO22304 SPO23243 לא חבר בהתאגדות
0 מאר רוני - מאר ריבי 0 11345 11346 קריות
0 גולדזק קלרה - דרמר בלהה 0 8228 16103 לא חבר בהתאגדות
0 כהנא חיים - פירמן יעקב 0 23-25106 23-25198 לא חבר בהתאגדות
0 אתי - יהודית 0 23-58 23-59 לא חבר בהתאגדות
0 אבני חיים - ספיוזי אהרון 0 23-25250 23-25251 לא חבר בהתאגדות
0 גרוסמן טניה - אשרוב דב 0 20963 20968 לא חבר בהתאגדות
0 לפר רימה - אדמס ג'ורג' 0 21893 19049 לא חבר בהתאגדות /קריות
0 אלה - בריקמאיר מרגוט 0 23-25407 23-61 לא חבר בהתאגדות
0 ליאור רפי - דופלט יוסף 0 15740 15741 חיפה כרמל
0 שטריך אליעזר - רונן עמוס 0 40844 18615 קריות
0 יעקב - שושי 0 23-46 23-11 לא חבר בהתאגדות
0 ברגמן אורנה - גנון רבקה 0 SPO20113 SPO24008 לא חבר בהתאגדות
0 כתר דוד - ברכה כתר 0 12631 GLG25097 לא חבר בהתאגדות
0 אמדור דוד - גילדין אלכסנדר 0 40960 41118 קריות
0 כהן בתיה - פייטלוביץ דני 0 8275 3497 קריות
0 רפפורט לאה - בן דוד רמי 0 4261 16104 קריות
0 לביא נורית - לביא יהודה 0 5408 5409 לא חבר בהתאגדות
0 ירושלמי בת-שבע - לבנברג שושנה 0 41114 41116 קריות
0 עדנה קדוש - יגודה גילה 0 GLG25141 25011 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
0 אידה קריצמ - בן אליעזר 0 GLG27299 GLG27300 לא חבר בהתאגדות
0 לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה 0 5335 5352 קריות
0 רומנו רפי - רומנו שפרה 0 1912 5413 קריות
0 אקמן טובה - שפיר רוחמה 0 10598 19419 לא חבר בהתאגדות /קריות
0 סורס חיים - יחזקאלי חנה 0 GLG25196 23-25005 לא חבר בהתאגדות
0 ארזיל אתי - בייצר מוטי 0 6825 12001 קריות/חיפה כרמל
0 זלאציו ארקאדי - איסק שפירה 0 25136 23-25252 לא חבר בהתאגדות
0 מזרח איתמר - מזרח עפרה 0 10813 10814 קריות
0 שטיין לינה - אלה 0 20957 23-25407 לא חבר בהתאגדות
0 יעקב אהובה - הנר ברטה 0 11903 12379 קריות/נהריה - לב הצפון
0 סמדג'ה אילן - סטרולוביץ טוני 0 19415 19488 קריות/ לא חבר בהתאגדות
0 שש דוד - יעקובי יואב 0 22405 23-25224 לא חבר בהתאגדות
0 חדש אהרון - רוקח ויויאן 0 24431 11344 קריות/ לא חבר בהתאגדות
0 קימל שרה - קימל יעקב 0 17400 18415 חיפה - רמת אלון
0 גונן אוה - ולדמן שרה 0 3053 4266 קריות/ לא חבר בהתאגדות
0 אורלי אברהם - צמח אלי 0 40387 23-55 קריות/ לא חבר בהתאגדות
0 כוכבי אלי - ישראל שפיר 0 18027 GLG25253 קריות/ לא חבר בהתאגדות
0 בוימל דבורה - שטרן ורד 0 13904 24290 קריות